วิธีแทงบอล SBOBET คาสิโน Royal Online วิเคราะห์เกม ไพ่เสือมังกร

วิธีแทงบอล SBOBET คาสิโน Royal Online นักของ Fitch ได้เดินทางไปเยือนเกาหลีในเดือนพฤษภาคม 2015 และได้พบกับผู้ประกอบการหลายรายและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว มีการเผยแพร่รายงานพิเศษหลังจากการเยี่ยมชมในหัวข้อ “Eye in the Sky Series: South Korea” ซึ่งให้ภาพรวมและการวิเคราะห์โครงสร้างการกำกับดูแลตัวขับเคลื่อนตลาดและท่อของโครงการขยายที่เสนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซีรี่ส์ Eye in the Sky: เกาหลีใต้ (Gaming

Jurisdiction Surveillance Monitor)https://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=86605การให้คะแนนเครดิต FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อ จำกัด และข้อจำกัดความรับผิดชอบบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้คำจำกัดความของการให้คะแนนและข้อกำหนดในการใช้การ

ให้คะแนนดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM’. การจัดอันดับที่เผยแพร่เกณฑ์และวิธีการสามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้ในทุกช่วงเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การระงับอัคคีภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถหาได้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้ FITCH อาจให้บริการที่ได้รับอนุญาตแก่หน่วยงานที่ได้รับการจัด

อันดับหรือบุคคล วิธีแทงบอล SBOBET ที่สามที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนสำหรับสิ่งที่นักวิเคราะห์ผู้นำอยู่ในหน่วยงานที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรปสามารถพบได้ในหน้าสรุปรวมสำหรับปัญหานี้บนเว็บไซต์ FITCHบริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2558

04 มีนาคม 2559 07:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออฮ่องกง – ( บิสิเนสไวร์ ) – บริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (“ IKGH”) (NASDAQ: IKGH) ซึ่งดำเนินงานผ่าน บริษัท ย่อยและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเกมห้องวีไอพีและผู้ทำงานร่วมกันประกาศในวันนี้ว่าไม่ได้

ตรวจสอบ ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สี่และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 จำนวนสกุลเงินทั้งหมดระบุไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โปรดดูรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F ซึ่งจะยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมีนาคม 2559 สำหรับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558“ ด้วยความยากลำบากในปี 2015 ที่อยู่เบื้องหลังเราและด้วยความคาดหวังว่าปี 2559 จะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับการเล่นเกมวีไอพีในมาเก๊าเรายังคงจัดการเงินทุนของเราอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อตลาด

เปลี่ยนไป”ทวีตนีไฮไลท์ไตรมาส 4 ปี 2558Rolling Chip Turnover (เมตริกที่คาสิโนใช้ในการวัดจำนวนรวมของการเดิมพันของผู้เล่นและปริมาณโดยรวมของธุรกิจห้องเกมวีไอพีที่ทำธุรกรรมซึ่งมีการกำหนดเพิ่มเติมไว้ด้านล่าง) สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 อยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ลด

ลง 57% เทียบกับ 2.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2014รายได้สุทธิรวมถึงกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น 15.4 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ King’s Gaming, Bao Li Gaming และ Oriental VIP Room เท่ากับ

12.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและแบบปรับลด) สำหรับ ไตรมาสที่สี่ของปี 2558 เทียบกับรายได้สุทธิ 5.7 ล้านดอลลาร์หรือ

0.09 ดอลลาร์ต่อรายได้สุทธิต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) ในช่วงเดียวกันของปี 255รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานก่อนการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนการด้อยค่าของค่าความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ King’s

Gaming, Bao Li Gaming และ Oriental VIP Room อยู่ที่ 0.9 ล้านดอลลาร์หรือ 0.01 ดอลลาร์ ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 เทียบกับรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 8.0 ล้านดอลลาร์หรือกำไรต่อหุ้น 0.13 ดอลลาร์ (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับสา

เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 201ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2558สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 IKGH มีรายได้ 19.0 ล้านดอลลาร์ลดลง 64% จากช่วงเดียวกันของปี 2014 สาเหตุหลักมาจากการหมุนเวียนของชิปโรลลิ่งสที่ลดลงในช่วงไตรมาสรวมทั้ง (i) การลดลงของผู้เล่นสำหรับ VIP

baccarat สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการเล่นเกมโดยรวมในมาเก๊า (ii) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งผู้อุปถัมภ์เกมวีไอพีของ IKGH ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ และ (iii) นโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องในจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงข้อ

จำกัด ในการใช้บัตรเครดิตรายได้สุทธิที่ดีขึ้นสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลกำไร 15.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 เมื่อเทียบกับกำไร 1.8 ดอลลาร์ ล้านในช่วงเวลา

เดียวกันของปี 2014 รวมทั้งค่าคอมมิชชั่นที่ลดลงให้กับตัวแทน junket สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 อันเป็นผลมาจากการหมุนเวียนของชิปโรลลิ่งสที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ IKGH ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายการบริหารทั่วไปและการบริหารที่ลดลงสำหรับสามเดือนสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปีก่อนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครของ IKGH เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งไม่เกิดขึ้นอีกในช่วง ไตรมาสที่สี่ของปี 2558“ ด้วยความยากลำบากในปี 2015 ที่อยู่เบื้องหลังเราและด้วยความคาดหวังว่าปี 2559 จะเป็นปีที่

ท้าทายสำหรับการเล่นเกมวีไอพีในมาเก๊าเรายังคงจัดการเงินทุนของเราอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อตลาดเปลี่ยนไป” นายแลมกล่าว Man Pou ประธาน IKGH. “ ในขณะเดียวกันเรายังคงจัดหาโอกาสวีไอพีเพิ่มเติมในตลาดต่างประเทศเพื่อให้เราสามารถกระจายแหล่งรายได้ของ

เราได้มากขึ้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อขยายสถานะของเราและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของเราในที่สุด”ไฮไลท์เต็มปี 2558มูลค่าการซื้อขายของโรลลิ่งชิปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 6.4 พันล้านดอลลาร์ลดลง 61% เทียบกับ 16.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2014รายได้สุทธิรวมถึงกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น 30.2 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ King’s Gaming, Bao Li Gaming และ Oriental VIP Room เท่ากับ 5.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและ

แบบปรับลด) สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 60.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.99 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 IKGH เกิดขึ้นหนึ่ง – เมื่อมีการด้อยค่าของค่าความนิยม 17.8 ล้านดอล

ลารรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP เท่ากับ 9.0 ล้านดอลลาร์หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับรายได้ 17.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

Outlook สำหรับปี 2559ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2559 มูลค่าการซื้อขายโรลลิ่งชิปของ IKGH อยู่ที่ 0.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 0.41 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) ลดลง 44% เมื่อเทียบเป็นรายปีเทียบกับ 1.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 0.72 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) สำหรับ สองเดือนแรก

ของปี 2558บริษัท กำลังให้คำแนะนำการหมุนเวียนของโรลลิ่งชิปประจำปี 2559 สำหรับห้องวีไอพีที่มีอยู่ 5 ห้องในมาเก๊าซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์และการเล่นซ้ำIKGH จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์

ทางการเงินในวันนี้เวลา 8.30 น. EST / 21:30 น. มาเก๊า หากต้องการเข้าร่วมโปรดกดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งต่อไปนี้อย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาเริ่มการโทรตามกำหนดการ:1-888-556-4997 (สหรัฐอเมริกา / แคนาดา)10-800-714-0940 (จีนตอนเหนือ10-800-140-0915 (จีนตอนใต้800-968-

149 (ฮ่องกง800-101-1739 (สิงคโปร์0800-404-7655 (สหราชอาณาจักร1-719-325-2454 (ระหว่างประเทศอื่น ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการสนทนาสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.ikghcl.com (เลือกกิจกรรมและการนำเสนอ) หลังจากเสร็จสิ้นการโทรซ้ำสามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ลิงค์ด้านบน

หรือจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2016 โดยโทรไปที่ 1-877-870-5176 (ผู้โทรในสหรัฐอเมริกา) หรือ 1-858-384-5517 (ผู้โทรระหว่างประเทศ ) และให้ ID การประชุม 1450876คำจำกัดความของการหมุนเวียนชิปกลิ้ง

คาสิโนใช้โรลลิ่งชิปเทิร์นโอเวอร์เพื่อวัดปริมาณธุรกิจวีไอพีที่ทำธุรกรรมและแสดงจำนวนรวมของผู้เล่นชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้ที่ซื้อ การเดิมพันจะเดิมพันด้วย “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” และการเดิมพันที่ชนะจะจ่ายโดยคาสิโนในรูปแบบชิป “เงินสด” “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ

สำหรับผู้เล่นวีไอพีเพื่อให้คาสิโนคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับผู้โปรโมตเกมในห้องวีไอพีและผู้ทำงานร่วมกัน ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามจำนวน “ชิปที่ต่อรองไม่ได้” ทั้งหมดที่ผู้เล่นแต่ละคนซื้อ ผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพีจึงกำหนดให้ผู้เล่น “หมุน” “ชิปเงินสด” ของตนเป็น “ไม่สามารถต่อรองได้” เป็นครั้งคราว ชิป

สำหรับการเดิมพันต่อไป (ดังนั้นคำว่า “Rolling Chip Turnover”) “ชิปที่ต่อรองไม่ได้” สามารถเปลี่ยนกลับเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาผ่านทางโปรโมเตอร์ การเดิมพันโดยใช้ชิปกลิ้งซึ่งต่างจากการใช้ชิปเงินสดนั้นยังใช้โดยสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม (“ DICJ”) เพื่อแยกความแตก

ต่างระหว่างรายได้จากโต๊ะวีไอพีและรายได้จากตารางตลาดจำนวนมากห้อง VIP มาเก๊าทั้งหมดของ IKGH อยู่บนรูปแบบค่าตอบแทนส่วนแบ่งรายได้ ในการแบ่งผลแพ้ / ชนะผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้อง VIP และผู้ทำงานร่วมกันจะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันไว้ของ “การชนะ” ในห้องเล่นเกม VIP (บวกค่าเผื่อ

จูงใจบางอย่าง) และจำเป็นต้องรับเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ที่เกิดขึ้น รายได้จากการดำเนินงานวีไอพีในออสเตรเลียขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การหมุนเวียนของโรลลิ่งชิปที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ บริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด

IKGH เป็น บริษัท โฮลดิ้งซึ่งดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพีและผู้ทำงานร่วมกันและมีสิทธิ์ได้รับผลกำไรทั้งหมดของผู้โปรโมตเกมวีไอพีและผู้ทำงานร่วมกันจากห้องเกมวีไอพี ปัจจุบันผู้โปรโมตและผู้ทำงานร่วมกันในห้องวีไอพีของ IKGH

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกเกมวีไอพีสุดหรู 5 แห่งในมาเก๊าประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องเล่นเกมวีไอพีหนึ่งห้องตั้งอยู่ที่โรงแรม 5 ดาวชั้นนำ StarWorld Hotel & Casino ในตัวเมืองมาเก๊าและอีกห้องหนึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Galaxy Macau ™ Resort ใน

Cotai ซึ่งแต่ละห้องดำเนินการ โดย Galaxy Casino, SA ห้องเล่นเกมวีไอพีเพิ่มเติมตั้งอยู่ที่ Sands Cotai Central และ City of Dreams Macau ทั้งใน Cotai และ Le Royal Arc Casino ซึ่งตั้งอยู่ใน NAPE ย่านดาวน์ทาวน์มาเก๊า IKGH เพิ่งเริ่มดำเนินการทดลองใช้กับคาสิโนของออสเตรเลีย

(Crown Perth Casino ในเพิร์ ธ ออสเตรเลียและ Crown Melbourne Casino ในเมลเบิร์นออสเตรเลีย) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความชอบของตัวแทน junket และผู้เล่นวีไอพีและโลจิสติกส์ของตลาดข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติที่ปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ IKGH อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อุตสาหกรรมเกมโดดเด่นด้วยองค์ประกอบของโอกาส อัตราการชนะตามทฤษฎีสำหรับการดำเนินงานห้องเกมวีไอพีของหน่วยงานโปรโมชัน

ของ IKGH ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา นอกจากองค์ประกอบของโอกาสแล้ว อัตราการชนะตามทฤษฎียังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นทักษะและประสบการณ์ของผู้อุปถัมภ์เกมการผสมผสานของเกมที่เล่นทรัพยากรทางการเงินของผู้อุปถัมภ์เกมการแพร่กระจาย

ของขีด จำกัด ของโต๊ะปริมาณการเดิมพันที่วางโดยผู้อุปถัมภ์เกมของหน่วยงานส่งเสริมการขายของ IKGH และ ระยะเวลาที่ลูกค้าเล่นเกมใช้ไปกับการพนัน – ดังนั้นอัตราการชนะที่แท้จริงของห้องเกมวีไอพีอาจแตกต่างกันอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นจากไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาสและอาจทำให้ผลประกอบการราย

ไตรมาสของพวกเขามีความผันผวน ปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวหรือรวมกันมีโอกาสที่จะส่งผลเสียต่ออัตราการชนะของห้องเกมวีไอพี มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAการคำนวณรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP ของ IKGH (รายได้จากการดำเนินงานก่อนการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนการด้อยค่า

ของค่าความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น) และกำไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP แตกต่างจาก EPS ที่พิจารณาจากรายได้สุทธิเนื่องจากไม่รวมค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น IKGH ใช้

ข้อมูลนี้เป็นการภายในในการประเมินการดำเนินงานและเชื่อว่าข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อนักลงทุนเนื่องจากให้ข้อมูลทางการเงินของ IKGH พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าวและสามารถเทียบเคียงกับช่วงเวลาก่อนหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะกล่าวไว้ข้างต้น

รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP และ EPS ไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นหรือมีความหมายมากกว่ารายได้สุทธิและ EPS ตามที่กำหนดตาม GAAP ต่อไปนี้คือการกระทบยอดรายได้สุทธิของ IKGH กับรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP และกำไรต่อหุ้น GAAP กับกำไรต่อหุ้นแบบไม่ GAAP ของ IKGH:ฟิลาเดลเฟีย – ( บิสิเนสไวร์ ) – หนึ่งในนักแสดงตลกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั่วโลกเทรเวอร์โนอาห์จะให้ความบันเทิงและความพึงพอใจในศูนย์กิจกรรมคาสิโน SugarHouse แห่งใหม่ พิธีกรรายการThe Daily Showทาง Comedy Central จะขึ้นเวทีวันเสาร์ที่ 23 เมษายนเวลา 20.00 น. ตั๋วสำหรับการแสดงเริ่มจำหน่ายในวันที่ 4 มีนาคม

“ เทรเวอร์โนอาห์เดินทางไปทั่วโลกทำให้ผู้คนหัวเราะและได้เห็นเขาในบรรยากาศใกล้ชิดของศูนย์จัดงานจะยอดเยี่ยมมาก”

ทวีตนี้
ผู้ให้ความบันเทิงอายุ 32 ปีจะใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่เข้าร่วม สิ่งอำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาด 30,000 ตารางฟุตจะได้รับการกำหนดค่าให้เป็นสถานที่ 600 ที่นั่งสำหรับการแสดง

“ เทรเวอร์โนอาห์เดินทางไปทั่วโลกทำให้ผู้คนหัวเราะและได้เห็นเขาในบรรยากาศใกล้ชิดของศูนย์กิจกรรมจะยอดเยี่ยมมาก” เวนดี้แฮมิลตันผู้จัดการทั่วไปของคาสิโนชูการ์เฮาส์กล่าว “ สถานที่นี้ไม่มีที่นั่งไม่ดี”

โนอาห์เพิ่งเปิดตัวในฐานะพิธีกรคนใหม่ของรายการThe Daily Showที่ Comedy Central ซึ่งได้รับรางวัลEmmy®และPeabody® โนอาห์เข้าร่วมThe Daily Show กับจอนสจ๊วตในปี 2014 ในฐานะผู้ร่วมให้ข้อมูล

หนังสือเล่มต่อไปของโนอาห์จะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 โครงการ Untitled Trevor Noah Projectจะเป็นการรวบรวมบทความการ์ตูนเกี่ยวกับอัตชีวประวัติ มันจะรวมถึงเรื่องราวของชีวิตของเทรเวอร์เติบโตขึ้นมาภายใต้การแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้วันที่เขาเป็นนักแสดงตลกหนุ่มสาวและการเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อของเขาที่จะกลายเป็นที่นิยมมากที่สุดนักแสดงตลกยืนขึ้นในทวีปแอฟริกาและโฮสต์ของ Comedy Central ของเดอะเดลี่โชว์

โนอาห์เกิดในแอฟริกาใต้กับแม่ชาวแอฟริกาใต้ผิวดำและพ่อชาวยุโรปผิวขาวเป็นเจ้าภาพจัดรายการโทรทัศน์มากมายรวมถึงรางวัลเพลงโทรทัศน์และภาพยนตร์ของแอฟริกาใต้เทศกาลตลกแห่งแอฟริกาใต้และรายการทอล์คโชว์ยามดึกสองฤดูกาลของเขาเองในคืนนี้กับ เทรเวอร์โนอาห์ เขาเปิดตัวทางโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาในปี 2555 ในรายการ The Tonight Show with Jay Lenoและยังได้ปรากฏตัวในรายการ Late Show ร่วมกับ David Lettermanซึ่งกลายเป็นนักแสดงตลกชาวแอฟริกาใต้คนแรกที่ปรากฏตัวในรายการรอบดึก

โนอาห์เพิ่งเปิดตัวสเปเชียลสแตนด์อัพหนึ่งชั่วโมงของเขา“ Trevor Noah: Lost in Translation” ทาง Comedy Central “Trevor Noah: Lost in Translation” ถ่ายทำที่โรงละครลินคอล์นในวอชิงตันดีซี “Trevor Noah: Lost in Translation” นำเสนอมุมมองโลกที่ไม่เหมือนใครของโนอาห์และการวิเคราะห์วัฒนธรรมอเมริกันระดับโลกสู่ระดับแนวหน้า ในกรณีพิเศษโนอาห์กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในประเทศและต่างประเทศในปีที่ผ่านมาโดยแบ่งปันมุมมองของเขาที่มีต่อโลกในปัจจุบันรวมถึงการก่อการร้ายความตึงเครียดทางเชื้อชาติในอเมริกาและการเป็นแอฟริกันและการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในช่วงวิกฤตอีโบลา

การแสดงชายคนเดียวของโนอาห์เรื่อง“ The Racist” ที่เอดินบะระฟริงจ์ปี 2012 เป็นรายการที่ขายหมดและกลายเป็นรายการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดรายการหนึ่งในเทศกาลปีนั้น ในปีเดียวกันนั้นโนอาห์ได้รับรางวัลภาพยนตร์สารคดีเรื่องYou Laugh But It’s Trueของเดวิดพอลเมเยอร์ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของอาชีพที่โดดเด่นของเขาในหลังการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ รายการตลกโชว์ไทม์เรื่องพิเศษ“ Trevor Noah: African American” ฉายในปี 2013 เมื่อเร็ว ๆ นี้โนอาห์ได้แสดงให้กับราชวงศ์ในงาน Royal Variety Performance เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบุคลิกภาพแห่งปีในงาน MTV Africa Music Awards 2014 และ 2015

เขายังคงตระเวนไปทั่วโลกและแสดงต่อหน้าฝูงชนที่ขายหมดแล้วที่ Hammersmith Apollo ในลอนดอนและ Sydney Opera House ในออสเตรเลียรวมถึงเมืองต่างๆในสหรัฐฯ

โนอาห์จะแสดงที่ SugarHouse เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจาก LeAnn Rimes นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังระดับโลกขึ้นเวที Event Center ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม

สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดงของโนอาห์ทางออนไลน์ได้ที่www.sugarhousecasino.com ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ราคา 85 เหรียญต่อที่นั่ง

นอกเหนือจากการแสดงสดและคอนเสิร์ตแล้ว SugarHouse Casino Event Center ยังสามารถสงวนไว้สำหรับโอกาสอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงงานแต่งงานงานเลี้ยงสังสรรค์งานสัมมนางานแสดงสินค้าและอื่น ๆ อีกมากมาย พื้นที่นี้มีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานและทิวทัศน์มุมกว้างของแม่น้ำ Delaware และสะพาน Ben Franklin ที่จอดรถฟรีตลอดเวลา

Event Center เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวส่วนขยายของ SugarHouse ในปี 2559 โดยมีพื้นที่เล่นเกมที่ขยายตัวและร้านอาหารและเครื่องดื่มใหม่ 7 แห่งรวมถึง Hugo’s Frog Bar & Chop House โดย Gibsons Restaurant Group ซึ่งเป็นร้านสเต็กระดับไฮเอนด์ของคาสิโนเกี่ยวกับคาสิโน SUGARHOUSE

SugarHouse ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2010 ในฐานะคาสิโนของ Philly มีสล็อต 1,891 เกมบนโต๊ะมากถึง 106 เกมตัวเลือกร้านอาหารที่สนุกสนานและไม่เหมือนใครวิวริมแม่น้ำและที่จอดรถฟรีในสถานที่ คาสิโนมีพนักงานประมาณ 1,700 คนและเป็นเวลาห้าปีติดต่อกันที่ได้รับการโหวตให้เป็น“ สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” โดยวารสารธุรกิจฟิลาเดลเฟีย และ“ สถานที่ทำงานยอดนิยม” โดยPhilly.comสี่ปีติดต่อกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยม

ชมwww.sugarhousecasino.comTransAct Technologies รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สี่และเต็มปีประจำปี 2558
รายงานรายรับประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2558 ที่ 12.1 ล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้นที่ปรับลด GAAP 0.07 ดอลลาร์
กำไรต่อหุ้นที่ปรับลดของไตรมาสที่ 4 ปี 2015 เพิ่มขึ้น 133% เป็น 0.07 ดอลลาร์จาก 0.03 ดอลลาร์

รายรับทั้งปี 2015 เพิ่มขึ้น 12% เป็น 59.7 ล้านดอลลารGAAP ทั้งปี 2015 ปรับลด EPS ที่ 0.39 ดอลลารEPS ปรับลดสำหรับปีเต็มปี 2015 เพิ่มขึ้นเป็น 0.54 ดอลลาร์จาก 0.13 ดอลลาร03 มีนาคม 2559 04:05 น. เวลามาตรฐานตะวันออกHAMDEN, Conn. – ( BUSINESS WIRE ) – Transact Technologies Incorporated (Nasdaq: TACT) (“ TransAct” หรือ“ Company”) รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยสรุปดังนี้:

EBITDA หมายถึงรายได้สุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายสุทธิภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สามารถดูการกระทบยอด EBITDA กับรายได้สุทธิซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินที่ยอมรับโดยทั่วไป (“GAAP”) ที่เทียบเคียงได้มากที่สุดในเอกสารฉบับนี้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงรายได้สุทธิก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายและปรับปรุงสำหรับค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และผลกระทบของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีและสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นตามที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ สามารถดูการกระทบยอด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกับรายได้สุทธิซึ่งเป็นมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เทียบเคียงได้มากที่สุดในรุ่นนี้
(2) การกระทบยอดมาตรการทางการเงินของ GAAP กับมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ที่แนบมากับรุ่นนี้
Bart Shuldman ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TransAct ให้ความเห็นว่า“ ผลประกอบการไตรมาส 4 ของ TransAct ได้รับประโยชน์อีกครั้งจากการกระจายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อรวมผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้นเพื่อตอบสนองโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 4 ดีขึ้น 160 จุดมากกว่าการชดเชยการลดลงเล็กน้อยของยอดขายสุทธิและนำไปสู่การเพิ่มขึ้นสองเท่าของรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 50% และเพิ่มขึ้น 133% ใน EPS ที่ปรับลดแล้วเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2014 ในปี 2558 เต็มปีเรามียอดขายเครื่องปลายทางด้านความปลอดภัยด้านอาหารของ AccuDate เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าและสร้างส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในธุรกิจเครื่องพิมพ์เกมและคาสิโนในประเทศของเรา

“ ผู้ประกอบการร้านอาหารและบริการอาหารต่างตระหนักถึงฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์และคุณค่าที่นำเสนอของกลุ่มผลิตภัณฑ์ AccuDate ของเรามากขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของยอดขายที่สม่ำเสมอของ AccuDate 9700 ของเรารวมถึงการเปิดตัวล่าสุดที่มีการดำเนินงานของห่วงโซ่บริการที่รวดเร็วที่สำคัญและยอดขายที่เพิ่มขึ้นของเรา AccuDate PRO หลังจากการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อสะท้อนความสนใจนี้เทอร์มินัล AccuDate ของเรากำลังสร้างโมเมนตัมการขายที่สม่ำเสมอ ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามลำดับทุกไตรมาสในปี 2558 และยอดขายทั้งปีเกือบสองเท่าของปี 2557 จากความสำเร็จและแรงผลักดันนี้ เรายังคงทุ่มเททรัพยากรเพื่อการพัฒนาและนวัตกรรมต่อไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ AccuDate ของเราในขณะที่เรามุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เติบโตอย่างน่าสนใจนี้โดยนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองโอกาสในอุตสาหกรรมร้านอาหารและบริการด้านอาหาร ธุรกิจปลายทางด้านความปลอดภัยด้านอาหารของเราพร้อมที่จะสร้างการเติบโตในระยะใกล้และระยะยาวรวมถึงโอกาสในการเพิ่มองค์ประกอบทางธุรกิจที่มีรายได้ประจำที่น่าสนใจให้กับสายธุรกิจ

“ ในธุรกิจคาสิโนและเกมของเราเรายังคงมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบโปรโมชั่นและโบนัสของ Epicentral ในขณะที่ขยายส่วนแบ่งตลาดเครื่องพิมพ์คาสิโนในประเทศของเรา คุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของเครื่องพิมพ์เกมEpic®ของเราและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าในระดับสูงสุดนั้นได้รับการยกย่องจากผู้ให้บริการซึ่งสะท้อนให้เห็นจากยอดขายเครื่องพิมพ์คาสิโนในประเทศที่เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สี่ของปี 2015 Epicentral ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการคาสิโนสามารถกำหนดเป้าหมายผู้เล่นของตนได้โดยตรงโดยการพิมพ์คูปองและโปรโมชั่นแบบเรียลไทม์ที่อุปกรณ์เกมซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าชมของผู้เล่นและการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้ให้บริการคาสิโนอีกด้วย

“ เราคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงล่าสุดของเราในการผสานรวม Epicentral เข้ากับระบบการจัดการสล็อต Oasis 360 ของ Aristocrat เมื่อการผสานรวมทางเทคนิคเสร็จสมบูรณ์แล้วเรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขายของ Aristocrat เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงที่กว้างขวางของพวกเขาโดยรวมเมื่อพวกเขาเริ่มแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและการทำงานที่เป็นไปได้โดยข้อตกลงนี้กับฐานลูกค้าผู้ให้บริการเกมรายใหญ่ในอเมริกาเหนือของพวกเขา”

Mr. Shuldman กล่าวทิ้งท้ายว่า“ TransAct ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในปี 2559 และต่อไปโดยอาศัยความคิดริเริ่มของเราในการกระจายสายผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อรวมข้อเสนอใหม่ ๆ กลยุทธ์นี้เป็นประโยชน์ต่อผลลัพธ์ทางการเงินของเราอยู่แล้วในขณะที่ชดเชยผลกระทบของความท้าทายที่สำคัญในตลาดเครื่องพิมพ์น้ำมันและก๊าซของเราและการตัดสินใจของเราที่จะเปลี่ยนโฟกัสของเราออกไปจากจุดขายและตลาดการธนาคารแบบดั้งเดิมของเรา ในปี 2559 เราลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ AccuDate และ Epicentral รุ่นใหม่ที่มีอัตรากำไรสูงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในส่วนประสมการขายโดยรวมของเรา นอกจากนี้ด้วยการรุกอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของเราสู่โอกาสของลูกค้าทั่วโลก

การทบทวนงบดุลและการริเริ่มการคืนทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015 TransAct มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สิน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น ด้วยการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอและการซื้อคืนหุ้นสามัญในช่วงต้นปีที่ผ่านมา TransAct ได้คืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 คณะกรรมการของ บริษัท เพิ่งอนุมัติแผนการซื้อหุ้นคืนใหม่ซึ่ง TransAct ได้รับอนุญาตให้ซื้อได้ถึง 5 ล้านดอลลาร์ หุ้นเด่นของหุ้นสามัญเป็นครั้งคราวในตลาดเปิดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017

Steve DeMartino ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ TransAct ให้ความเห็นว่า“ การดำเนินการขายในปี 2015 ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของเราซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเมื่อรวมกับการมุ่งเน้นไปที่การจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญในกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของเราที่เกิดขึ้นในปี 2558 เราเข้าสู่ปี 2559 ด้วยรากฐานทางการเงินที่มั่นคงซึ่งทำให้ TransAct สามารถลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในข้อเสนอ AccuDate และ Epicentral ที่มีอัตรากำไรสูงในขณะเดียวกันก็คืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสและโครงการซื้อหุ้นคืนที่ได้รับอนุญาตเมื่อเร็ว ๆ นี้การกระจายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราที่ประสบความสำเร็จเพื่อตอบสนองโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ และความมุ่งมั่นของเราในการคืนทุนให้กับตำแหน่งผู้ถือหุ้น TransAct เพื่อผลักดันมูลค่าผู้ถือหุ้นในอนาคต”

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2558

TransAct สร้างยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2015 ที่ 12.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับยอดขายสุทธิ 12.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2014 ความปลอดภัยของอาหารจุดขาย (POS) และรายได้จากธนาคารเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านดอลลาร์หรือ 85% เป็น 4.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบเป็นรายปีในอาคารด้านความปลอดภัยด้านอาหารเช่นเดียวกับ ยอดขายเครื่องพิมพ์ POS ของ บริษัท ที่สูงขึ้นให้กับ McDonald’s รายได้จากคาสิโนและเกมในไตรมาสที่สี่ของปี 2015 ลดลง 10% เป็น 4.5 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 5.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนและทรงตัวเป็นรายไตรมาสเนื่องจากยอดขายเครื่องพิมพ์คาสิโนในประเทศที่เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปีคือ มากกว่าการชดเชยด้วยการลดลงของรายได้ระหว่างประเทศ รายได้จากการขายเครื่องพิมพ์ลอตเตอรีสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2015 อยู่ที่ 0.7 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 1.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2014 รายรับของPrintrex®อยู่ที่ 0.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 เทียบกับ 0.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2014 และกลุ่มบริการ TransAct ของ บริษัท มียอดขายสุทธิ 2.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 เทียบกับ 2.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2104

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 41.5% ในไตรมาส 4 ปี 2558 เทียบกับ 39.9% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วและกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 5.0 ล้านดอลลาร์แม้จะมีรายได้ที่ลดลงซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น .

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2015 อยู่ที่ 4.6 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 9.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว หากไม่รวมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจำนวน 5.0 ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับเอเวอรี่เดนนิสันคอร์ปอเรชั่นที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2014 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินโครงการลดต้นทุนที่ประสบความสำเร็จของ บริษัท

TransAct มีรายได้จากการดำเนินงาน 0.5 ล้านดอลลาร์หรือ 4.0% ของยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2015 เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 4.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2014 รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 0.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 เทียบกับราย

ได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้สุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 อยู่ที่ 0.5 ล้านดอลลาร์หรือ 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 3.0 ล้านดอลลาร์หรือ (0.37 ดอลลาร์) ต่อหุ้นปรับลดในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 อยู่ที่ 0.5 ล้านดอลลาร์หรือ 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเทียบกับกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สี่ของปี 2557การประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2015 และการออกอากาศทางเว็บ

TransAct เป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์และการออกอากาศทางเว็บในวันนี้ 3 มีนาคม 2016 เริ่มเวลา 16.30 น. ET ทั้งการโทรและการออกอากาศทางเว็บเปิดให้ประชาชนทั่วไป หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 678-825-8259 (ในประเทศหรือต่างประเทศ) กรุณาโทรห้านาทีก่อนการนำเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์แบบสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่www.transact-tech.com (เลือก“ นักลงทุนสัมพันธ์” ตามด้วย“ กิจกรรมและการนำเสนอ”) ประมาณสองชั่วโมงหลังจากการโทรสิ้นสุดลงเว็บคาสต์เวอร์ชันที่เก็บถาวรจะพร้อมใช้งานสำหรับการเล่นซ้ำในตำแหน่งเดิมมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

TransAct ได้จัดให้มีมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเนื่องจาก บริษัท เชื่อว่าจำนวนเงินเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนและคนอื่น ๆ สามารถประเมินลักษณะการดำเนินงานหลักของ TransAct ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งมีอยู่ในตารางที่รวมอยู่ในรุ่นนี้จะไม่รวมผลกระทบในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องซึ่งนำเสนอการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP บางอย่าง รายการเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่

ปรับปรุงแล้วเนื่องจากผู้บริหารไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของแนวโน้มพื้นฐานในผลการดำเนินงานของ บริษัท การยกเว้นของพวกเขาช่วยให้นักลงทุนและผู้อื่นได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท ได้ง่ายขึ้น บริษัท ใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ภายในเพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ผลลัพธ์ของธุรกิจหลักของ บริษัท การนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ GAAP นี้ไม่ถือว่าดีกว่าหรือใช้แทนข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นตาม GAAP

รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงตามผลกระทบของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับ Avery Dennison Corporation และการปรับปรุงการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อ Printrex

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับผลกระทบทางภาษีของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับ Avery Dennison Corporation และการปรับปรุงสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อ Printrex

กำไรต่อหุ้นปรับลดหมายถึงกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยหุ้นปรับลดที่คงค้างอยู่เกี่ยวกับ TransAct Technologies Incorporated

TransAct Technologies Incorporated เป็นผู้นำในการพัฒนาและผลิตโซลูชันเฉพาะตลาดซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ์เทอร์มินัลซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่ทำธุรกรรมและอื่น ๆ อุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ คาสิโนและเกมลอตเตอรีความปลอดภัยด้านอาหารการธนาคารจุดขายการบริการน้ำมัน

และก๊าซและการแพทย์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องพิมพ์และผลิตภัณฑ์ TransAct ได้รับการออกแบบจากพื้นฐานตามความต้องการเฉพาะของตลาดและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ AccuDate ™, Ithaca®, RESPONDER, Epic®, EPICENTRAL®และPrintrex® TransAct จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์

และเครื่องปลายทางผ่าน OEM ผู้ค้าปลีกที่มีมูลค่าเพิ่มผู้จัดจำหน่ายที่เลือกและส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง TransAct มีเครื่องพิมพ์และเทอร์มินัลติดตั้งมากกว่า 2.9 ล้านเครื่องทั่วโลก TransAct ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์อะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ระดับโลกไปยังฐานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งทั่วโลก

ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมของรัฐบาลและการสำรวจน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ ค้าปลีกเกมรัฐบาลและตลาดสำรวจน้ำมันและก๊าซ

ผ่านเว็บสโตร์ ค้าปลีกเกมรัฐบาลและตลาดสำรวจน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์http://www.transactsupplies.comและทีมขายตรง TransAct ตอบสนองความต้องการออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ TransAct มีสำนักงานใหญ่ใน Hamden, CT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.com หรือโทร 203.859.6800ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยการใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำในเชิงลบหรือคำอื่น ๆ ที่

คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการยอมรับของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นและทรัพยากรทางการเงินที่มากขึ้น คู่แข่งของเรานำ

เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของเรา การพึ่งพาผู้ขายรายใหญ่ การพึ่งพาผู้ผลิตตามสัญญาสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราในเอเชีย ความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความ

สามารถของเราในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพเมื่อ บริษัท เติบโตขึ้น การพึ่งพาบุคคลที่สามสำหรับการขายนอกสหรัฐอเมริการวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย การยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบของบุคคลที่สามในราคาที่เหมาะสม สงครามราคาหรือแรงกดดันด้านราคาที่สำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้า

ซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราผลักดันให้มีการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจ

แตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการใน

อนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราผลักดันให้มีการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่าง

มากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิด

ขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราผลักดันให้มีการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าว

ถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่น

ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วง

หน้าพูดเฉพาะ ณ คาสิโน Royal Online วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิดเทคโนโลยีการทำธุรกรรมที่รวมเข้าด้วยกัการฟื้นฟูมาตรการทางการเงินของ GAAP เพื่อแก้ไขมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP(ยังไม่ได้ตรวจสอบหลายพัน

ดอลลาร์ยกเว้นเปอร์เซ็นต์และจำนวนต่อหุ้น)การปรับปรุงรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการชำระบัญชี 5,030 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องกับ
ภาษีของเอเวอรี่เดนนิสันคอร์ปอเรชั่นซึ่งมีผลโดยใช้อัตราภาษีที่แท้จริงที่ 35%เทคโนโลยีการทำธุรกรรมที่รวมเข้าด้วยกัการฟื้นฟูมาตรการทางการเงินของ GAAP เพื่อแก้ไมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP(ยังไม่ได้ตรวจสอบหลายพันดอลลาร์ยกเว้นเปอร์เซ็นต์และจำนวนต่อหุ้น)การปรับปรุงรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 1,763 ดอลลาร์ที่หักล้างบางส่วนโดยการกลับรายกาค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ค้างจ่ายจำนวน 25 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับ Avery Dennison Corporatioการปรับปรุงดังกล่าวมีผลทางภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่แท้จริงที่ 35%การปรับปรุงรวมถึง (i) 60 ดอลลาร์ของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้จากการเข้าซื้อกิจการของ Printrex และ (ii) 5,505 ดอลลาร์ขอค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการชำระ

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับ Avery Dennison Corporation วิธีแทงบอล SBOBET คาสิโน Royal Online การปรับปรุงดังกล่าวผลทางภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่แท้จริงที่ 35เทคโนโลยีการทำธุรกรรมที่รวมเข้าด้วยกันรายชื่อผู้ติดตนักลงทุteve DeMartiประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินTransAcTechnologies Incorporate203-859-681หรืRichard Land, Joseph Jaffoni, Jim LeahJCI212-835-8500 หรือtact@jcir.coการฟื้นฟูรายได้สุทธิเพื่อปรับ EBITDมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)