เว็บเล่นรูเล็ต สมัครเล่น Royal Online เกมส์พนันออนไลน์

เว็บเล่นรูเล็ต สมัครเล่น Royal Online อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งคำจำกัดความของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้ว นอกจากนี้โปรดดูด้านล่างสำหรับการกระทบยอดของมาตรทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้กับมาตรการทางการเงินที่เทียบเท่า GAAประกอบด้วยค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสัญญาเช่าดำเนินงานที่อยู่ใน Penn

Master Lease และ Pinnacle Master Lease (เรียกรวมกันว่า“ Master Leases” ของเรา), Meadows Lease, Margaritaville Lease และ Greektown Lease ซึ่งเราอ้างถึง เป็น “สัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิสามเท่า” ของเรา ส่วนประกอบสัญญาเช่าทางการเงินที่มีอยู่ภายในสัญญาเช่าระยะยาว

ของเราโท (ส่วนใหญ่อาคาร) เป็นบันทึกดอกเบี้ยจ่าย (เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเช่า) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีเรียบเรียงกระทู้ 842 สัญญาเช่าระยะยาประกอบด้วยเงินสดที่จ่ายให้กับ Gaming and Leisure Properties, Inc. (NASDAQ: GLPI) และ VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

(เรียกรวมกันว่า“ REIT Landlords”) ภายใต้ Master Leases, the Meadows Lease, Margaritaville Lease และ Greektown Lease (เรียกรวมกันว่า“ Triple Net Leasesการทบทวน ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2019 เทียบกับแนวสำหรับสามเดือนสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2(เป็น

ล้านไม่ได้ เว็บเล่นรูเล็ต ตรวจสอบภาษีล่วงหนภาษีหลังหักภารายได้ต่อคำแนะนำ(ความแปรปรวนที่ดีของ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วการขอคืนภาษีทรัพย์สการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันตามสัญญา(ผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ไม่รวมการขอคืนภาษีทรัพย์สิค่าใช้จ่ายขององค์กรไม่รวมการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันตามสัญญผลต่าง

EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วทั้งหความแปรปรวน (ไม่เอื้ออำนวย) อื่น ๆดอกเบี้ยจ่ายสุทค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิสามเทค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่รางวัลตามหุ้นที่ชำระด้วยเงินสค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดและการได้มการกู้คืนจากประกจัดทำโดย Penn National เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 20สำหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูรายงานปัจจุบันของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 20คำแนะนำทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 และเต็มปี 256เป้าหมายแนวทางในไตรมาสที่สี่และทั้งปีของ บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงงานสะพานที่

กำลังดำเนินอยู่ในเลคชาร์ลส์รัฐลุยเซียนา นอกจากนี้คำแนะนำยังอยู่บนสมมติฐานต่อไปนีค่าใช้จ่ายส่วนเกินขององค์กรซึ่งสุทธิจากการปันส่วนให้กับอสังหาริมทรัพย์ของเรา 99.3 ล้านดอลลาร์โดยจะเกิดขึ้น 25.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 422.0 ล้านดอลลาร์กับ 105.6

ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่การจ่ายเงินสดให้กับเจ้าของ REIT ของเราภายใต้สัญญาเช่า Triple Net (ซึ่งยังคงหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด) จำนวน 869.7 ล้านดอลลาร์และ 223.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินบันไดเลื่อนที่คาดการณ์ไว้ในปี 2019 ที่ 0.9 ล้านPenn National Gaming

รายงานรายรับไตรมาส 3 ที่ 1.35 พันล้านดอลลาร์รายได้สุทธิ 43.7 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 311.6 ล้านดอลลาร์และ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วที่ 407.9 ล้านดอลล- ลดหนี้แบบเดิมได้เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม31 ตุลาคม 2562 07:00 น. เวลาออมแสงตะวันWYOMISSING,

Pa. – ( BUSINESS WIRE ) – Penn National Gaming, Inc. (NASDAQ: PENN) (“ Penn National” หรือ“ Company”) รายงานผลประกอบการในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2019 เริ่มต้นคำแนะนำสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2019 อัปเดตคำแนะนำทั้งปี 20“ เรายังคงก้าวต่อไป

เพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันของต้นทุนระยะเวลา 2 ปีมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2563ทวีตนีข้อมูลสำคัญทางการเงินของไตรมาสที่ 3 ประจำปี 20รายได้ 1.35 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 564.8 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่รายได้สุทธิ 43.7 ล้านดอลลาร์และอัตรากำไรสุทธิ 3.2% เมื่อเทียบกับ

36.1 ล้านดอลลาร์และ 4.6% ตามลำดับในปีกEBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว(1) ที่ 311.6 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 81.9 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้ว(1) ที่ 407.9 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 178.2 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นราอัตรากำไรของ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วที่ 30.1% ซึ่งเพิ่มขึ้น 100

คะแนนพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นราการจ่ายเงินสดให้กับเจ้าของ REIT ของเราภายใต้สัญญาเช่าสุทธิสามเท่า(1)จำนวน 222.6 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 107.4 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี แหนี้ดั้งเดิมลดลง 97.2 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาสนี้โดยส่วนใหญ่เกิดจากการชำระคืนภายใต้วงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกัน

ระดับอาวุโสของเรา ณ วันที่ 30 กันยายน 2019 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิดั้งเดิมของเราอยู่ที่ 2.5 เท่าและเลเวอเรจสุทธิตามเกณฑ์การปรับปรุงสัญญาเช่าเท่ากับ 5.6 เ(1) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 ฝ่ายบริหารได้แก้ไขมาตรการทางการเงินบางอย่างที่ไม่ใช่ GAAP เรายังคงนำเสนอ EBITDAR ที่ปรับปรุง

แล้วบนพื้นฐานรวมเป็นเมตริกการประเมินค่าและตอนนี้นำเสนอ Adjusted EBITDA บนพื้นฐานรวมเป็นตัววัดผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัท ไม่ได้นำเสนอตัวชี้วัดทางการเงินที่แสดง EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วหักด้วยเงินสดที่จ่ายให้กับเจ้าของ REIT ของเราภายใต้สัญญาเช่าสุทธิ 3 เท่าของเราอีกต่อไป

(ตามที่กำหนดไว้ในรุ่นนี้) อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงเชื่อว่าการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเกี่ยวกับการชำระค่าเช่าเงินสดช่วยให้พวกเขาเข้าใจธุรกิจและผลประกอบการของ บริษัท ได้ดีขึ้นและจะรายงานจำนวนเงินนี้แยกกันตามที่คาดหวัง โปรดดูส่วน“ มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเตา

รอัปเดตการดำเนินงาTimothy J. Wilmott ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ความเห็นว่า“ ผลประกอบการในไตรมาสนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของผู้บริโภคที่เราได้เห็นในช่วงปีที่แล้ว EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วรายไตรมาสของเราที่ 407.9 ล้านดอลลาร์นั้นผิดไปจากคำแนะนำของเราเล็กน้อยที่ 408.8 ล้าน

ดอลลาร์เนื่องจากได้รับผลกระทบเกินคาดจากคู่แข่งรายใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามเราสามารถชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้มากจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากตะวันตกของเราและ ภาคใต้ เรายังคงทำการปรับแต่งกลยุทธ์การลงทุนซ้ำทางการตลาดของเราในกลุ่มที่มีมูลค่าต่ำกว่าของฐานข้อมูล

ของเราซึ่งได้ผลักดันความสามารถในการทำกำไร แต่ส่งผลกระทบต่อรายได้ เรายังคงมั่นใจในความสามารถของเราในการปรับใช้เงินส่งเสริมการขายของเราอย่างรอบคอบและเชื่อว่ามีโอกาสมากขึ้นในความพยายามทางการตลาดที่ตรงเป้าหมายของเรา ผลที่ตามมา, เราได้ยืนยันคำแนะนำ EBITDAR ไตรมาสที่สี่อีก

ครั้งว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากคำแนะนำในไตรมาสที่สี่ของเราโดยนัย แต่ได้ลดคำแนะนำรายได้ของเราลงในช่วงเวลาดังกล่าว คำแนะนำในไตรมาสที่สี่ของเราเน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้ที่ทำกำไรและความสามารถของเราในการเพิ่มอัตราภาษีการเล่นเกมชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ปรับอัตรากำไรจาก

EBITDAiGaming และการเดิมพันกีฬ“ ในไตรมาสที่สามเรายังคงขยายการดำเนินงานการพนันกีฬาของเราด้วยการเปิดหนังสือกีฬาขายปลีกที่ Ameristar Casino Council Bluffs ในไอโอวาและหนังสือกีฬาขายปลีกสองเล่มในรัฐอินเดียนาหนึ่งเล่มที่ Hollywood Casino Lawrenceburg และอีกเล่มหนึ่งที่

Ameristar Casino East Chicago ” มร. วิลม็อตต์กล่าว “ เมื่อต้นเดือนนี้เรายังเปิดหนังสือกีฬาขายปลีกที่คาสิโน Meadows ใกล้เมืองพิตต์สเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนีย หนึ่งในพันธมิตรด้านผิวหนังของเราเพิ่งเปิดตัวการพนันกีฬาออนไลน์ในเวสต์เวอร์จิเนียและอินเดียนาและน่าจะเปิดให้บริการในเพนซิลเวเนียเร็ว ๆ

นี้ เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม iGaming เงินจริงในเพนซิลเวเนีย เราได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผลประกอบการส่วนแบ่งการตลาดในช่วงแรก ๆ และรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ การรวมกันของมากกว่า 5 ล้านแอคทีฟของเราฐานข้อมูลผู้เล่นที่ฉันเลือกและรอยเท้าคาสิโนระดับ

ภูมิภาคชั้นนำในอุตสาหกรรมของเราทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเดิมพันกีฬาและตลาด iGaming ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นการทำงานร่วมกันของ Pinnacleซานฟรานซิสโก – ( บิสิเนสไวร์ ) -Zynga (Nasdaq: ZNGA) ได้โพสต์จดหมายแจ้งผลประกอบการประจำ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2019 จากผู้บริหารบนเว็บไซต์นักลงทุนของเราในเดือนกันยายน 2019 ประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 3 โดยปิดทำการในวันที่ 30 โปรด ดูจดหมายรายได้รายไตรมาสที่แนบมาหรือไปที่http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-result”ในไตรมาสที่

สามเรามียอดขายและยอดจองรายไตรมาสสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ Zynga ประสิทธิภาพของเราได้รับแรงหนุนจากการบริการสดทั้งหมดของเราโดยเฉพาะ Empires & Puzzles และ Merge Dragons! ซึ่งเป็นไตรมาสที่บันทึกไว้และเมื่อเร็ว ๆ นี้ของเรา เกมเปิดตัว Game of Thrones® Slots Casino

และ Merge Magic! เป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมด้วยมุมมองที่เพิ่มขึ้น Zynga เป็น บริษัท ที่เร็วที่สุดในปี 2019 ขณะนี้เราเป็นนักเดิมพันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตที่สูงเกินความคาดหมายไปจนถึงการเล่นเกมคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตทั้งในนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย

การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่ได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวการพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตของ Pennsylvanian สำหรับลูกค้าบางราย
ทางลาดที่เร็วกว่าที่คาดไว้ในนักพนันกีฬาของ Pennsylvanian เมื่อเทียบกับการเปิดตัวการพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตในปีที่แล้วในรัฐนิวเจอร์ซีย์

เปิดตัวการพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตในรัฐอินเดียนาในเดือนตุลาคม รายได้บางส่วนมาจากคาสิโนอินเทอร์เน็ตต่างประเทศที่ GAN ส่งมอบให้กับ Chickasaw Nation of Oklahoma ในตลาดยุโรปที่เลืตัวเลขที่อยู่ในที่นี้ไม่ได้รับการตรวจสอบและได้มาจากระบบรายงานข่าวกรองธุรกิจภายในของ GAN

รายได้รวมของผู้ประกอบการน้อยกว่า 1% มาจากสหราชอาณาจัOutlook 20แนวโน้มปี 2019 ยังคงเป็นบวกอย่างมากสำหรับ GAN ขณะนี้ บริษัท คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้ปีต่อปีเกิน 100% สำหรับทั้งปี 2019 (2018: 10.6 ล้านปอนดความเห็นด้านการจัดกาDermot Smurfit ซีอีโอของ GAN ให้

ความเห็นว่า “ เรามีความยินดีที่การพนันทางอินเทอร์เน็ตด้วยเงินจริงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือความคาดหมายของงบประมาณของเราในเพนซิลเวเนียและนิวเจอร์ซีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เริ่มฤดูกาลอเมริกันฟุตบอลในต้นเดือนกันยายน ลูกค้าของเราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของการพนันทางอินเทอร์เน็ตของ

สหรัฐอเมริกาโดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ GAN ซึ่งได้รับการปรับแต่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเปลี่ยนดอลลาร์ทางการตลาดของลูกค้าให้เป็นนักพนันออนไลน์ครั้งแรก คู่แข่งของลูกค้าของเรายังคงถูกล็อคอยู่ในเส้นทางการเพิ่มประสิทธิภาพหลายปีที่ GAN

เสร็จสมบูรณ์แล้วทำให้ลูกค้าของเราได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญและยั่งยืน จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดที่ระบุได้โดยรวมสำหรับผู้ให้บริการการพนันทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาเช่น GAN เราจึงคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเกี่ยวกับ GAN

PlGAN เป็นผู้จัดหาโซลูชั่นซอฟต์แวร์การพนันทางอินเทอร์เน็ต (“ SaaS”) แบบธุรกิจกับธุรกิจชั้นนำ (“ SaaS”) ให้กับอุตสาหกรรมคาสิโนในสหรัฐฯ บริษัท ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นกรรมสิทธิ์ GameSTACK ™ซึ่งอนุญาตให้ผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯเป็นหลักโดย

เป็นโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจรสำหรับการพนันทางอินเทอร์เน็ตด้วยเงินจริงที่มีการควบคุมครอบคลุมเกมอินเทอร์เน็ตเกมกีฬาทางอินเทอร์เน็ตและเกมจำลองเสมือนจริงGAN จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE: GAประกาศนี้มีข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ภายใต้ Market Abuse Regulation

(EU) เลขที่ 596/20สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.GAN.cรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเตGAJack Wielebinskหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ +121479466jwielebinski@GAN.cUS Investors: The Equity GrouAdam Prioaprior@equityny.com +12123786นักลงทุนในสหราช

อาณาจักรและไอร์แลนด์: Newgate CommunicationAdam LloGiles CrootGAN@Newgatecomms.com
+44 (0) 20 3757 6Davy (ที่ปรึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อและนายหน้าร่วมJohn Frain / Barry Murphy

+353 1 679 6363Liberum (นายหน้าร่วNeil Patel / Cameron Duncan4 (0) 20 3100 2000หนึ่งใน บริษัท เกมสาธารณะที่กำลังเติบโต “Frank Gibeau ซีอีโอกล่าว ของ Zyngaฝ่ายบริหารของ Zynga จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันนี้เวลา 14.30 น. ตามเวลาแปซิฟิก (17:30 น.

ตามเวลาตะวันออก) เพื่ออธิบายประสิทธิภาพของเรา คำถามจะได้รับคำตอบระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์และ Zinga จะตอบคำถามให้ได้มากที่สุสามารถเข้าถึง การประชุมทางโทรศัพท์ได้จากhttp://investor.zynga.com (การบันทึก / การเล่นมีให้บนเว็บไซต์หลังการประชุมทางโทรศัพท์) และยังมี

หมายเลขโทรเข้าต่อไปนีหมายเลขโทรเข้าฟรี: (800) 537-074หมายเลขโทรเข้าจากต่างประเทศ: (253) 237-114รหัสการประชุม: 756839เกี่ยวกับ ZingZinga เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบโต้ตอบโดยมีภารกิจในการเชื่อมต่อโลกผ่านเกม จนถึงปัจจุบันมีผู้คนมากกว่าพันล้านคนที่ชื่นชอบแฟรน

ไชส์ ​​Zynga เช่น CSR Racing ™, Empires & Puzzles ™, Merge Dragons! ™, Words With Friends ™และ Zynga Poker ™ เกม Zynga มีให้บริการในกว่า 150 ประเทศและสามารถเล่นได้ทั่วโลกบนแพลตฟอร์มโซเชียลและอุปกรณ์มือถือที่หลากหลาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 บริษัท มีสำนักงาน

ใหญ่ในซานฟรานซิสโกและมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์อินเดียตุรกีและฟินแลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.zynga.comหรือติดตาม Zynga บน TwitterและFacebooหมายเหตุบรรณาธิกาสามารถดาวน์โหลด B-roll และ Game Key Art ของ Zynga

ได้ที่นี่: https://bit.ly/2IOcaeเวอร์ชันอย่างเป็นทางการของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นเวอร์ชันภาษาต้นฉบับ ฉบับแปลภาษาจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านและไม่มีผลทางกฎหมาย เมื่อใช้เวอร์ชันภาษาที่แปลเป็นเนื้อหาโปรดเปรียบเทียบกับเวอร์ชันภาษาต้นฉบับซึ่งเป็นเวอร์ชันเดียวที่มีผลทางกฎหม“ เรา

ยังคงก้าวต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันของค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 2 ปีมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2563” มร. วิลม็อตต์กล่าว “ ในช่วงต้นไตรมาสเราได้ทำการเปิดตัวโปรแกรมรางวัลความภักดีของฉันที่เลือกได้อีกครั้งทั่วทั้งเครือข่ายเพนน์ เราเชื่อว่าขณะนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการบรรลุ

EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Pinnacle ในช่วงระหว่าง 15 – 20 ล้านดอลลาร์ การประสานรายได้เหล่านี้ส่วนใหญ่ควรเกิดขึ้นในปี 2563 และ 25โครงการคาสิโนประเภท 4 ของเพนซิลเวเน“ โครงการพัฒนาของเราในเพนซิลเว

เนีย Hollywood Casino York มูลค่า 120 ล้านดอลลาร์และ Hollywood Casino Morgantown 111 ล้านดอลลาร์ (รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเล่นเกมแล้ว) ยังคงดำเนินต่อไป” นายวิลม็อตต์กล่าว “ การก่อสร้างโครงการมอร์แกนทาวน์อยู่ระหว่างดำเนินการและเราคาดว่าจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างที่

ไซต์ยอร์กในเร็ว ๆ นี้ เราคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก Pennsylvania Gaming Control Board สำหรับโครงการ York ของเราในเดือนพฤศจิกายน สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสองมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่สี่ของปี 202การลดหนี้อย่างต่อเนื่องเน้นการสร้างกระแสเงินสด“ เราลดหนี้แบบเดิมได้เกือบ 100

ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามและสิ้นสุดระยะเวลาด้วยเลเวอเรจสุทธิตามเกณฑ์การปรับสัญญาเช่าที่ 5.6 เท่า” นายวิลม็อตต์กล่าว “ การชำระคืนในไตรมาสที่สามแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นจากขนาดที่ขยายตัวของเราตลอดจนความมุ่งมั่นของเราในการยกเลิกการใช้

งบดุลของเราตามความสมบูรณ์ของการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ เรายังคงให้ความสำคัญกับการลดหนี้และคาดว่าจะบรรลุระดับเลเวอเรจสุทธิที่ปรับปรุงตามสัญญาเช่าที่ 5.0 เท่าภายในสิ้นปี 25สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยาย(เป็นล้านยกเว้นข้อมูลต่อหุ้นยังไม่ได้ตรวจ

ส2019 จรคำแนะนำ 2019 2018 จรา1,354ค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิสามเท่า(3)การชำระด้วยเงินสดให้กับเจ้าของที่ดิน REIT ของเราภายใต้สัญญาเช่า Triple Net (4จัดทำโดย Penn National เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2019ดูส่วน“ มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่างสำหรัข้

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวคิดเรื่องราวสำหรับผู้สื่อข่าวบล็อกเกอร์และสื่15 พฤศจิกายน 2019 07:08 น. เวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก – ( บิสิเนสไวร์ ) – ต่อไปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมล่าสุดและแนวคิดเรื่องราวจาก Business Wire บทสรุปเหล่านี้จัดทำโดย Business Wire ช่วยให้ผู้สื่อข่าวและบล็อกเกอร์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข่าวสารล่าสุดได้ทันทีโดยนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและกำลังมาแรงเพื่อแบ่งปันกับผู้ชมของพวกเขา ค้นพบข่าวเพิ่มเติมผ่านทางสายธุรกิจของ Hot Topic นิยายหรือสร้างเฉพาะฟีดข่าวที่กำหนดเองเพื่อความต้องการของคุณที่นี่ บริการนี้ให้บริการแก่สมาชิกของสื่อและชุมชนทางการเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สรุปเรื่องราว CSR @BusinessWire Companies รับผิดชอบต่อสังคม @NewsfromBWทวีตนี้PORTLAND, Ore. – แคมเปญการให้พนักงานของ Standard สร้างรายได้ 5.1 ล้านดอลลาร์สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและโรงเรียนที่มา: The Standard

CHICAGO – Ventas สร้างตามโมเมนตัม ESG: ได้รับรางวัลผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ Nareit ติดต่อกันเป็นอันดับสามในรางวัล Light Award และได้รับการจัดอันดับ REIT ด้านการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเมืองขององค์กรที่มา: Ventas, Inc.

COLUMBUS, Ind. – ซีอีโอของคัมมินส์และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับความจำเป็นในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่มา: Cummins Inc.

CHICAGO – Hyatt เปิดตัวโครงการระดับโลก 3 โครงการเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างมีนัยสำคัญที่มา: Hyatt Hotels Corporation

DENVER – Wells Fargo Innovation Incubator ขยายตัวเพื่อรวมโซลูชันการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มา: Wells Fargo & Company

BENTONVILLE, Ark. – Walmart จ้างคู่สมรสทหารมากกว่า 14,000 คนใน 12 เดือนที่มา: Walmart Inc.

นิวยอร์ก – Better.com ให้คำมั่นว่าจะจ้างทหารผ่านศึกและคู่สมรสทหาร 5,000 คนในช่วงห้าปีข้างหน้าที่มา: Better.com

นิวยอร์ก – บริษัท เอสเต้ลอเดอร์เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบขององค์กรประจำปีงบประมาณ 2019 โดยเน้นความก้าวหน้าของเป้าหมายการเป็นพลเมืองและความยั่งยืนที่มา: The Estée Lauder Companies Inc.

ALPINE, Calif. – Viejas Casino & Resort บริจาคเงิน 25,000 เหรียญให้กับ Susan G.Komen San Diegoที่มา: Viejas Casino & ResortGAN รายงานการเติบโตของการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งในเดือนตุลาคม 2019 สำหรับรัฐนิวเจอร์ซีย์
การชนะการพนันทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 136% จากปีก่อนในรอบเดือน

15 พฤศจิกายน 2019 07:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
ลอนดอน – ( บิสิเนสไวร์ ) – GAN plc (“ GAN” หรือ“ บริษัท ”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและจัดหาซอฟต์แวร์การพนันทางอินเทอร์เน็ต B2B ระดับองค์กรบริการและเนื้อหาเกมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาอัปเดตแล้ววันนี้ ตลาดหลังจากการเผยแพร่ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2019 โดยกองบังคับการบังคับใช้การเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ (“ DGE”) ของข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับเกมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเดือนปฏิทินตุลาคม 2019 ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

จุดเด่นจาก DGE ได้แก่ Internet Gaming Win อยู่ที่ 45.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมเทียบกับ 26.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 69.0% เมื่อเทียบเป็นรายปการเดิมพันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด(1)อยู่ที่ประมาณ 417.0 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับ:

374.2 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือนกันยายน 201249.2 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือนสิงหาคม 2019 แล213.0 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือนกรกฎาคม 201รายได้รวมจากการเดิมพันกีฬาทางอินเทอร์เน็ต(2) (หลังการจ่ายเงิน) สำหรับเดือนตุลาคมอยู่ที่ 38.7 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 8.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2018 ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 337.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีและเทียบได้กับ29.4 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือนกันยายน 20119.2 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือนสิงหาคม 2019 แล13.9 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือนกรกฎาคม 20(1)

จำนวนเงินรวมที่ยอมรับในการเดิมพัรายได้รวมของการเดิมพันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเนื่องจากการจ่ายเงินรางวัลสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตที่เกิดขึ้นในเดือนหลังจากที่มีการเดิมพันเดิมและการเดิมพันที่ชนะที่ไม่ได้แลกจากเดือนก่อนหน้าจะถูกหักออกเมื่อแลกรับรางวัลในเดือนต่อ ๆ ไป

ข้อมูลนี้จะได้รับการอัปเดตและเผยแพร่ในแต่ละเดือนหลังจากการเผยแพร่โดย DGE เพื่อให้ชุมชนนักลงทุนสามารถติดตามการเติบโตของการพนันทางอินเทอร์เน็ตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้อย่างง่ายดายซึ่งยังคงเป็นตลาดหลักของ GAเกี่ยวกับ GAN Plc

GAN เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านการให้บริการซอฟต์แวร์การพนันทางอินเทอร์เน็ต (“ SaaS”) ให้กับอุตสาหกรรมคาสิโนในสหรัฐฯ บริษัท ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นกรรมสิทธิ์ GameSTACK ™ซึ่งอนุญาตให้ผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯเป็นหลักโดยเป็นโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจรสำหรับการพนันทางอินเทอร์เน็ตด้วยเงินจริงที่มีการควบคุมครอบคลุมเกมอินเทอร์เน็ตเกมกีฬาทางอินเทอร์เน็ตและเกมจำลองเสมือนจริง . นอกจากนี้ บริษัท ยังได้เปิดตัวการหาผู้ใช้ดิจิทัลและการตลาดเพื่อการรักษาผู้ใช้เพื่อสนับสนุนอินเทอร์เน็ตคาสิโน ( https://casino.winstar.com ) ซึ่งจัดทำโดย Digital Marketing Agency ของ GAN ในเทลอาวีฟประเทศอิสราเอGAN จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE: GAN)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.GAN.comายชื่อผู้ติดต่GAJack Wielebinski
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ +121479466jwielebinski@GAN.cUS Investors: The Equity GroupAdam Prior
aprior@equityny.com +1212378660

นักลงทุนในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์: Newgate CommunicationAdam LloyGiles CrooGAN@Newgatecomms.com+44 (0) 20 3757 68Davy (ที่ปรึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อและนายหน้าร่วม)John Frain / Barry Murp+353 1 679 6363Liberum (นายหน้าร่วมNeil Patel / Cameron Dunca+44 (0) 20 3100 2000

ROTHSCHILD, Wis. – โครงการ Comfort & Care ของ Domtar Corporation มอบแพ็คเกจการดูแลทารกให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับครอบครัวด้อยโอกาสใน Rothschild, WIที่มา: Domtar Corporation

WINDSOR, Conn. – Voya Honors Buda, Texas Teachers with First-Place Unsung Heroes Program Awardที่มา: Voya Financial, Inc.

SEATTLE – เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ 100 Amazon Future Engineer ทุนการศึกษาวิทยาลัย $ 40,000 สำหรับนักเรียนจากชุมชนที่ด้อยโอกาสที่กำลังศึกษาระดับปริญญาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มา: Amazon

ซานอันโตนิโอเท็กซัส – Operation Homefront และ Dollar Tree เพื่อทำให้เทศกาลวันหยุดสว่างขึ้นสำหรับเด็กทหารที่มา: Operation Homefront และ Dollar Tree, Inc.

เมลวิลล์นิวยอร์ก – สายด่วนบรรเทาสาธารณภัยของ Henry Schein เปิดให้บริการเพื่อรองรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ในแคลิฟอร์เนียที่มา: Henry Schein, Inc.ดัลลาส – มูลนิธิแมรี่เคย์มอบรางวัล 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐในการวิจัยโรคมะเร็งและที่พักพิงความรุนแรงในครอบครัวที่มา: มูลนิธิแมรี่เคย์เกี่ยวกับบิสิเนสไวร์

บิสิเนสเป็นBerkshire Hathawayของ บริษัท เป็นผู้นำระดับโลกในการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแล นักลงทุนสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายสาธารณะและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดพึ่งพา Business Wire เพื่อการกระจายข่าวสารและมัลติมีเดียที่เคลื่อนไหวในตลาดอย่างปลอดภัยและถูกต้อง Business Wire ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2504 เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรข่าวนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งนำเสนอข่าวสารโดยตรงไปยังระบบบรรณาธิการและแหล่งข่าวออนไลน์ชั้นนำผ่าน NX Network ที่ได้รับสิทธิบัตรหลายรายการ Business Wire มีห้องข่าว 18 แห่งทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อข่าวเรียนรู้เพิ่มเติมที่www.businesswire.com ติดตามเราได้ที่ทวิตเตอร์@businesswire

ROZVADOV, สาธารณรัฐเช็ก – ( BUSINESS WIRE ) – Boyaa Poker Tournament Europe 2019 จะจัดขึ้นในวันที่ 5-8 ธันวาคมที่ King’s Resort โดยมีเงินรางวัลรวม 200,000 ยูโร หากคุณต้องการตั๋วให้รีบมาเพราะการนับถอยหลังครั้งสุดท้ายดังขึ้นแล้วประสบการณ์ระดับเอเชียที่แนะนำโดยผู้เล่นชาวยุโรป

Boyaa Interactive (รหัสแบ่งปัน 0434.HK) เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน BPT ครั้งแรกในปี 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกมโป๊กเกอร์ทางสังคมออนไลน์และเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้ BPT มาถึงยุโรปแล้วสำหรับรุ่นที่ 6 พร้อมข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์ที่ร่าเริงและทันสมัยกว่าการแข่งขันโป๊กเกอร์ทั่วไปกิจกรรมข้างเคียงที่มีการซื้อในระดับที่แตกต่างกันและถ้วยรางวัลที่สะดุดตาสำหรับผู้ชนะ

ผู้เล่นโป๊กเกอร์ในยุโรปบางคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน BPT รุ่นก่อน ๆ ได้เน้นย้ำถึงความหลากหลายของประเทศที่มีตัวแทนในการแข่งขัน BPT โดยทั่วไปและวิธีที่ผู้จัดพยายามดึงดูดผู้เล่นจากหลาย ๆ ประเทศให้ได้มากที่สุด ทางเลือกของคิงส์รีสอร์ท (สาธารณรัฐเช็ก) แสดงให้เห็นว่าครั้งนี้จะไม่แตกต่างกันBPT รุ่นที่ 6 ความร่วมมือในเอเชียและยุโรป

เป็นรุ่นที่หก แต่ก็พิเศษเช่นกันเพราะ BPT Europe 2019 นี้เป็นผลมาจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Boyaa Interactive และคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปอย่าง King’s Resort Boyaa ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 กลายเป็น บริษัท จดทะเบียนในฮ่องกงในปี 2556 และเป็นผู้พัฒนาเกมไพ่และเกมกระดานชั้นนำของเอเชียมาหลายปี King’s Resort พันธมิตรของพวกเขาในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นห้องโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นสถานที่จัดงาน WSOPE ตั้งแต่ปี 2017 โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจ

การลงทะเบียนหลายช่องทางแม้ว่าการแข่งขันสดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคม แต่การคัดเลือกและการออกตั๋วออนไลน์จะเริ่มในเดือนกันยายนและจะสิ้นสุดในปลายเดือนพฤศจิกายนมีหลายวิธีในการรับตั๋วเข้าชมการแสดงสดครั้งสุดท้ายที่ King’s Resort:

เล่นรอบคัดเลือกออนไลน์ในเกม Texas Poker Boyaa (iOS, Google Play, Facebook) มีเวอร์ชันแปลสำหรับภาษาต่อไปนี้: เยอรมันฝรั่งเศสโปแลนด์สเปนโปรตุเกสอิตาลีและอังกลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ King’s Resorกำลังเล่นการแข่งขันสดผ่านดาวเทียมผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดเกมและติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ทางการ:เว็บไซต์ทางการของ BPT: www.bpt.net/?homemedia

Lidl 2019: การใช้ Omni-Channel ทำลายตัวเองก่อนที่คนอื่นจะทำการผสานรวมในแนวตั้งการสร้างดิจิทัลและการขยายตัวของสหรัฐฯ – ResearchAndMarkets.com
14 พฤศจิกายน 2562 01:40 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
DUBLIN – ( BUSINESS WIRE ) – เพิ่มโปรไฟล์ บริษัท”Lidl 2019: Going Omni-Channel ทำลายตัวเองก่อนที่คนอื่นจะทำเช่นนั้นการผสานรวมในแนวตั้งการดิจิทัลและการขยายตัวของสหรัฐฯ” ในข้อเสนอ ของ ResearchAndMarkets.com

“ Lidl 2019: ก้าวสู่ Omni-Channel, ขัดขวางตัวเองก่อนที่คนอื่นจะทำ, การผสานรวมในแนวตั้ง, การสร้างดิจิทัลและการขยายตัวของสหรัฐฯ”

ทวีตนี้
ในปี 2019 Schwarz (Lidl และ Kaufland) ทำลายกำแพงการขาย 100 พันล้านยูโรเป็นครั้งแรก ผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้น 7.4% เป็น 104.3 พันล้านยูโรในปี 2018/19 ทุกๆสองถึงสามปี Schwarz Group ได้เปลี่ยนซีอีโอของ Lidl – และตั้งแต่ปี 2014 มีหัวหน้า 4 คนที่แตกต่างกัน

ในขณะเดียวกัน Lidl ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นอีก 20,000 ล้านยูโร นอกจากนี้ยังหมายความว่าการเติบโตของยอดขายไม่ได้เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร – ส่วนใหญ่เกิดจากข้อพิพาทภายในและ Gehrig ดูเหมือนจะมีสไตล์ที่ก่อกวนซึ่งขอให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จนถึงตอนนี้ดูเหมือนจะใช้งานได้

ดังนั้นแม้จะประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของยุโรปก็กำลังเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอีกครั้ง สิ่งที่จะยังคงเหมือนเดิมคือการมุ่งเน้นด้านราคาที่ต่ำและการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทางธุรกิจ

สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง: (I) การให้ความสำคัญกับข้อมูลรับรองด้านออร์แกนิกส์และสิ่งแวดล้อม (II) เพิ่มการผสมผสานแนวดิ่งในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลังการบริโภค (การรีไซเคิลและบรรจุภัณฑ์) อันเป็นผลมาจากความสำเร็จในการผลิตของเอกชนเอง ผลิตภัณฑ์ฉลาก – และแน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยรวม (III) ระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล (IV) การผลักดันออนไลน์เนื้อหายังคงอยู่ในช่วงเบต้าโดยไม่มีข้อผูกมัดเต็มคณะและ (V) การขยายตัวของสหรัฐฯซึ่งเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับ บริษัท.

Lidl เป็นคนแรกที่นำหน้า Aldi ในการคิดค้นและก้าวต่อจากรูปแบบธุรกิจลดราคายากในอดีต ร้านค้าปลีกทำได้โดยการเพิ่มพื้นที่ร้านค้าที่เหนื่อยล้าและสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในร้านค้ารวมกับการขยายช่วง SKU กลยุทธ์การซื้อขายที่ชัดเจนนี้ซึ่งรวมถึงรายการถาวรของแบรนด์ FMCG A เป็นครั้งแรกที่ทำลายรูปแบบและบังคับให้ Aldi คัดลอกกลยุทธ์

ตามที่ บริษัท ระบุจำนวน SKU ในปัจจุบันของ Lidl อยู่ที่ 3,500 ซึ่ง 25% เป็นแบรนด์ FMCG A (875 SKU) ส่วนที่เหลือเป็นฉลากส่วนตัว (75%) อย่างไรก็ตามการลงรายชื่อแบรนด์ FMCG A อย่างถาวรมีผลกระทบเชิงลบสองประการความซับซ้อนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งการเทียบเคียงราคาซึ่งไม่ใช่ปัญหาเมื่อ Aldi และ Lidl ส่วนใหญ่เป็นฉลากส่วนตัวเท่านั้น ความสามารถในการเปรียบเทียบโดยตรงของผลิตภัณฑ์จำนวนมากโดยเฉพาะแบรนด์ FMCG A ที่ระบุโดยผู้ค้าปลีกทั้งสองรายได้เปิดโอกาสใหม่

Lidl รู้สึกกล้าที่จะโจมตี Aldi ซึ่งเป็นผู้นำด้านราคาที่ชัดเจนในเยอรมนีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ Aldi ดำรงมานานหลายทศวรรษ Discounter ได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณาใหม่และตราสัญลักษณ์ใหม่ที่เรียกว่า Lidl price Lidl ได้รับประสบการณ์มากมายจากโปรโมชั่นของแบรนด์ FMCG A ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและสิ่งนี้นำไปสู่การลดราคาโปรโมชั่นของ Aldi ทันทีที่มีการเปิดตัว นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าราคาต่ำสุดเป็นหนึ่งในข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดสำหรับ Aldi หรือ Lidl แม้จะมีกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดก็ตาม

ความคิดทั้งหมดของระบบความภักดีของ Big Data น่าจะเป็นความเกลียดชังต่อผู้ให้ส่วนลดเมื่อสองสามปีก่อน ในขั้นตอนต่อไป Lidl กำลังเปิดตัวระบบชำระเงินมือถือ LidlPay ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในยุโรปซึ่งแตกต่างจาก Apple Pay หรือ Google ผู้ค้าปลีกหลายรายกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูลและความสัมพันธ์ของผู้ซื้อกับผู้ก่อกวนและต้องจ่ายค่าเช่าให้กับ บริษัท ระบบนิเวศการชำระเงิน

ที่กล่าวว่าโครงการริเริ่มของผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ได้ลดลงแล้วไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทั้งภาคส่วนหรือผู้เล่นแต่ละรายที่ดำเนินการเพียงลำพัง นักท่องเที่ยวควรใช้โซลูชันความภักดีของ Lidl Plus เมื่อพวกเขาไปเที่ยวพักผ่อนในต่างประเทศเนื่องจากโซลูชันนี้ได้รับการกำหนดแนวความคิดและเปิดตัวตามสหภาพยุโรป

ของสหภาพยุโรป ซึ่งหมายถึงการสื่อสารส่วนบุคคลที่โซลูชัน SAP รองรับตลอดจนอินเทอร์เฟซส่วนหน้าและแบรนด์เป็นมาตรฐาน (เช่นเดียวกับแบรนด์หลักของ Lidl) แม้จะใช้วิธีการแบบ Omnichannel แต่ยอดขายออนไลน์ (4) คิดเป็นเพียง 1% ของยอดขายของ Schwarz Group การออนไลน์ในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ความยาวของแขน

การเปลี่ยนแปลงสำคัญสุดท้ายที่ระบุในรายงานนี้ยังคงอยู่ (5) การขยายตัวของสหรัฐฯ Lidl เชื่อว่าจะต้องใช้เวลาเป็นสิบปีจนกว่าผู้ค้าปลีกจะก่อตั้งตัวเองในสหรัฐอเมริกา การเติบโตของยอดขายเป็นไปอย่างดี แต่ผู้ค้าปลีกยังไม่สามารถทำกำไรได้อย่างไม่น่าแปลกใจหัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:บทสรุปผู้บริหารแนวค

แนวคิด: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอย่างไม่หยุดยั้งสู่การสร้างดิจิทัแนวคิด: ปรับปรุงรูปแบบเดียวความเป็นสากลกำลังซื้อการเติบโตใน CEELidl: OSA, Warendruck, ความเป็นอิสระในการดำเนินงานสำหรับ Lidlและ Kaufland – จนถึงปัจจุบัLidl: การจัดการหมวดหมู่ Kaufland เป็นผู้ดำเนินการ

ไฮเปอร์มาร์เก็ตของสหภาพยุโรปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดLidl: ผู้เสนอญัตติที่สองมีศักยภาพมากขึ้นสำหรับ Kaufland เสมอการพัฒนาที่สำคัญล่าสุดมกราคม 2019: การรีแบรนด์ออร์แกนิกภายใต้ Bioland ใน DE, การเตรียมความพร้อม Brexit ของสหราชอาณาจักรมกราคม 2019: ผลักดัน DIY ใน

โปรโมชั่นโปรตุเกสร่วมมือกับ IKEมกราคม 2019: การรวมกลุ่มแนวดิ่งเพิ่มเติมใน DE ร้านขายของชำออนไลน์ในอิตาลมกราคม 2019: สวิตเซอร์แลนด์ร่วมมือกันในห้างสรรพสินค้าการขยายตัวของอิตาลกุมภาพันธ์ 2019: การปฏิวัติร้านค้าขนาดเล็กใน DE การเข้าซื้อกิจการคสิโนในฝรั่งเศกุมภาพันธ์ 2019:

แผนการขยายงานของเดนมาร์ก, Lidl CEO คนใหม่ในสหรัฐอเมริกมีนาคม 2019: โซลูชันความภักดีของ Lidl จะเปิดตัวทั่วยุโรปมีนาคม 2019: การเคลื่อนย้ายไฟฟ้า, สถานีชาร์จใน DE, Chatbot เปิดตัมีนาคม 2019: Lidl และ Aldi และสงครามราคาสำหรับแบรนด์ในเยอรมเมษายน 2019: การจัด

โครงสร้าง Schwarz ใหม่การเติบโตของ Lidl ในออสเตรียการขยายตัวในโรมาเนีเมษายน 2019: รถบรรทุกไฟฟ้าอิสระของสวีเดนยุติการขายออนไลน์ในจีนบน Tmalเมษายน 2019: การเติบโตของ Lidl และ CEO คนใหมเมษายน 2019: การเขย่าองค์กรของ Lidl และ Kauflandมษายน 2019:

เอกสารฝาปิดและพาเลทดิจิทัพฤษภาคม 2019: เปิดตัวความภักดีแบบดิจิทัลในเยอรมนีส่วนขยายของสหรัฐอเมริกาบนลองไอส์แลนดพฤษภาคม 2019: ยอดขายเป็นประวัติการณ์ของ Schwarz ซึ่งตอนนี้ทะลุกำแพง 100 พันล้านแล้พฤษภาคม 2019: หุ้นส่วนร้านขายของชำออนไลน์ในสเปนแนะนำ Beyond Meat

ใน Dพฤษภาคม 2019: ความร่วมมือแบบกล่องสำหรับร้านขายของชำออนไลน์ของสหรัฐฯการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสิ้นสุดลงแล้พฤษภาคม 2019: การขยายตัวของสหรัฐฯมากขึ้นปิดไวน์ออนไลน์ใน Beneluมิถุนายน 2019: ร้านสะดวกซื้อในลอนดอนโปรโมชั่น Beyond Meat ที่สอมิถุนายน 2019:

ตลาดของ Lidl เติบโตขึ้นในฮังการมิถุนายน 2019: Lidl และ Aldi ในเยอรมนีช่วงชิงส่วนแบ่งการตลากรกฎาคม 2019: เปิดตัว LidlPay การชำระเงินมือถือในสเปนทดสอบคลิก & รวบรวมใน Dกรกฎาคม 2019: จำนวน SKU ในการขายปลีกลดราคาใน DE แบรนด์ร่มสะดวกซื้สิงหาคม 2019: Lidl

เริ่มโจมตี สมัครเล่น Royal Online Aldi ในเยอรมนีด้วยแคมเปญโฆษณาใหมสิงหาคม 2019: การผสมผสานในแนวตั้งไอศกรีมใน DE เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลไดสิงหาคม 2019: โปรโมชั่นแบรนด์ Lidl และ Aldกันยายน 2019: ขยายช่วงมังสวิรัติ Schwarz อันดับหนึ่งในเช็กเกีกันยายน 2019: การว่าจ้างพาเลท

อัตโนมัติของ Lidl ใน Koge, Dกันยายน 2019: โลจิสติกส์และหุ่นยนต์ Lidกันยายน 2019: ร้านรถไฟใต้ดินแห่งแรกของ Lidl ใน DEกันยายน 2019: Lidl Metro Store แห่งแรกใน DE – เก็บรูปภาSchwarz: ข้อมูลและKPI

Schwarz: ยอดขายในปี 2009-19, การเติบโตโดยรวมและในประเทศ, ส่วนแบ่งในประเทศทั้งหมดSchwarz: ยอดขายปี 2009-19 การวิเคราะห์ทะลุกำแพง 100 พันล้านในการขาSchwarz: การขายระหว่างประเทศการลงทุนดิจิทัSchwarz: Lidl, Kaufland, ยอดขายรวมในพันล้านบาท, การเติบโตในปี 2558-256Schwarz: เกณฑ์มาตรฐานการขายร้านค้าพื้นที่พื้นที่เฉลี่ยความหนาแน่นของยอดขาย 2015/Lidl: ผู้ค้าปลีกที่เป็นสากลและใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป

Lidl: ประเทศเกณฑ์มาตรฐานยอดขายสุทธิร้านค้าพื้นที่ความหนาแน่นของยอดขายในปี 2019 1/2
Lidl: ประเทศเกณฑ์มาตรฐานยอดขายสุทธิร้านค้าพื้นที่ความหนาแน่นของยอดขายในปี 2019 2/Lidl: 10,700 ร้านค้า 14 ล้านตารางเมตรภายใต้

แบนเนอร์ LidLidl: 2019, ตลาด 10 อันดับแรก, เว็บเล่นรูเล็ต สมัครเล่น Royal Online จัดอันดับตามยอดขายต่อประเทศ, ต่อร้าน, ยอดขายหนาแน่กลยุทธ์ Lidl 201กลยุทธ์: ภาพรวม Lidl 2019 5 ประเด็นสำคัญที่จะทำลายตัวเอการรวมแนวตั้ง Lidl 2019