GClub คาสิโนออนไลน์ สมัคร Royal Online V2 สมัครเว็บบอล

GClub คาสิโนออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งข้อเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือการรับรองคุณสมบัติ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขต

อำนาจศาลดังกล่าเกี่ยวกับ GAN LimitedGAN เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโซลูชันซอฟต์แวร์การพนันทางอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็นบริการให้กับอุตสาหกรรมคาสิโนในสหรัฐฯ GAN ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นกรรมสิทธิ์ GameSTACK ™ซึ่งอนุญาตให้ผู้ให้บริการคาสิโนบนบก

เป็นโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจรสำหรับการพนันทางอินเทอร์เน็ตด้วยเงินจริงที่มีการควบคุมครอบคลุมเกมอินเทอร์เน็ตเกมกีฬาทางอินเทอร์เน็ตและเกมจำลองเสมือนจริข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การจัดเก็บที่ปลอดภัยซึ่งสร้างขึ้นภายใต้กฎหมายหลัก

ทรัพย์ของรัฐบาลกลาง คำต่างๆเช่น“ คาดหมาย”“ เชื่อ”“ คาดหวัง”“ ตั้งใจ”“ อาจ”“ จะ” และสำนวนที่คล้ายกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า GClub ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังของ บริษัท เกี่ยวกับการปิดการเสนอขายหุ้น

ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกและการใช้เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขาย ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการประมาณการสมมติฐานและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความเหล่านี้รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดและ

ความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ตลอดจนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการเงินของ บริษัท โดยทั่วไป เนื่องจากความเสี่ยงการประมาณการสมมติฐานและความไม่แน่นอนที่อ้างถึงข้างต้นอาจทำให้ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมาก

จากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ผู้อ่านจึงควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมซึ่งกล่าวเฉพาะในฐานะ ของวันที่ทำ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้อ่านควรได้รับการ

เตือนว่าอย่าพึ่งพิงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทำ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้อ่านควรได้รับการเตือนว่าอย่าพึ่งพิงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมซึ่งพูด

เฉพาะ ณ วันที่ทำ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
GAN Limited ประกาศราคาเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกของสหร05 พ.ค. 2563 07:00 น. เวลาออมแสงตะวันออลอนดอน – ( BUSINESS WIRE )

– GAN Limited (“ บริษัท ” หรือ“ GAN”) (NASDAQ: GAN) ซึ่งเป็นผู้จัดหาซอฟต์แวร์การพนันทางอินเทอร์เน็ตแบบธุรกิจกับธุรกิจชั้นนำให้บริการโดยเฉพาะในสหรัฐฯ ในวันนี้อุตสาหกรรมคาสิโนบนบกได้ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 6,380,000 หุ้นในราคาต่อ

สาธารณะที่ 8.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น GAN เสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมด นอกจากนี้ GAN ยังให้สิทธิ์แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายใน 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ถึง 957,000 หุ้นในราคาเสนอขายครั้งแรกหักด้วยส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชั่น GAN ได้รับการอนุมัติให้แสดงรายการหุ้นสามัญใน The

Nasdaq Capital Market โดยคาดว่าการซื้อขายจะเริ่มในวันที่ 5 พฤษภาคม 2020 ภายใต้สัญลักษณ์ “GAก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญของ GAN plc ได้ซื้อขายใน AIM ซึ่งเป็นตลาดที่ดำเนินการโดย London Stock Exchange plc (“ AIM”) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2020 การซื้อขายหุ้นใน AIM ได้ถูก

ระงับเพื่อเตรียมการเพิกถอนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายนี้ GAN จะส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างองค์กรและการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่ง GAN plc จะกลายเป็นเจ้าของทั้งหมด บริษัท ย่อยของ GAN Limited หุ้นสามัญของ GAN plc จะไม่ซื้อขายใน AIM อีกต่อไปและผู้ถือหุ้น

เดิมของ GAN plc จะได้รับหุ้นสามัญของ GAN Limited หนึ่งหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของ GAN plc ทุกๆสี่หุ้นและเงินสดรวม 2 ล้านปอนด์ รายได้รวมจากการเสนอขายก่อนหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชั่นและประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายที่ GAN ต้องจ่ายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 54.2 ล้าน

ดอลลาร์ไม่รวมการใช้สิทธิของผู้จัดการการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม คาดว่าการเสนอขายจะปิดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2020 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดการขายตามธรรมเนียม GAN ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรรวม

ถึงกิจกรรมการขายและการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายด้านทุการเสนอขายดังกล่าวดำเนินการผ่านกลุ่มการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่นำโดย B.Riley FBR ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบัญชี แต่เพียงผู้เดียว Macquarie Capital ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนำและ Craig-Hallum Capital Group

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วแบบแสดงรายการข้อมูลในแบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ถูกยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2020 การเสนอขายทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้นโดยอาจได้รับสำเนาเมื่อมี จาก: B.Riley FBR,

Inc. , Attention: Prospectus Department, 1300 17th St. North, Ste. 1300 อาร์ลิงตัน, เวอร์จิเนีย 22209 หรือทางอีเมล์ที่prospectuses@brileyfbr.comหรือทางโทรศัพท์ที่ (703) 312-9580Golden Entertainment จะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2020 ในวันที่ 7 พฤษภาคมและโฮสต์การประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต01 พ.ค. 2563 04:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก

ลาสเวกัส – ( บิสิเนสไวร์ ) – Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ: GDEN) (“ Golden Entertainment” หรือ“ Company”) ประกาศในวันนี้ว่าจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2020 หลังจากตลาดปิดทำการในวันพฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2020 และจัดการประชุมทางโทรศัพท์และออกอากาศทางเว็บพร้อมกันเวลา 16:30 น. ET (13:30 น. PT) ในวันนั้น ทั้งการโทรและการออกอากาศทางเว็บเปิดให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ได้ทางโทรศัพท์โดยกดหมายเลข 844 / 465-3054 หรือสำหรับผู้โทรระหว่างประเทศโดยกด 480 / 685-5227 รหัสผ่านคือ 8235915 การเล่นซ้ำจะเริ่มให้บริการในเวลา 20.00 น. ET ของวันนั้นและสามารถเข้าถึงได้โดยกดหมายเลข 855 / 859-2056 หรือ 404 /

537-3406 สำหรับผู้โทรระหว่างประเทศ รหัสผ่านคือ 8235915. รีเพลย์จะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2020 โทรยังจะถ่ายทอดสดผ่าน“ นักลงทุน ” ของเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ , www.goldenent.com การแพร่ภาพซ้ำถ่ายทอดเสียงก็จะถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ , www.goldenent.com

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโกลเด้นความบันเทิงหรือมีความสนใจในการดำเนินการเรียกประชุมกับผู้บริหารของโกลเด้นความบันเทิงกรุณาติดต่อ JCIR ที่ 212 / 835-8500 หรือgden@jcir.comเกี่ยวกับ Golden Entertainment, Inc.

Golden Entertainment เป็นเจ้าของและดำเนินการคุณสมบัติการเล่นเกมในสองแผนก – การดำเนินการคาสิโนและการเล่นเกมแบบกระจาย Golden ให้บริการสล็อตประมาณ 17,500 เกมโต๊ะ 150 เกมและห้องพักในโรงแรม 7,318 ห้อง โกลเด้นเป็นเจ้าของรีสอร์ทคาสิโน 10 แห่ง – เก้าแห่งในเนวาดาตอนใต้และอีกแห่งหนึ่งในแมริแลนด์ ด้วยธุรกิจเกมแบบกระจายในเนวาดาและมอนทาน่า Golden ดำเนินธุรกิจอุปกรณ์วิดีโอเกมในกว่า 1,000 แห่งและเป็นเจ้าของร้านเหล้าแบบดั้งเดิมกว่า 60 แห่งในเนวาดา Golden ยังได้รับอนุญาตในรัฐอิลลินอยส์และเพนซิลเวเนียเพื่อใช้งานเครื่องวิดีโอเกม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.goldenent.com

Christian Jeppsson คว้าแชมป์ซีซั่น XVIII WPT ® Online Championship จาก partypoker ในราคา $ 923,000 เทียบกับสนามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ WP22 พฤษภาคม 2020 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกLOS ANGELES – ( BUSINESS WIRE ) – The World Poker Tour®ได้

ครองตำแหน่งแชมป์คนล่าสุดในการแข่งขันWPT® Online Championship ครั้งแรกบน partypoker ซึ่งชนะโดย Christian Jeppsson Jeppsson ที่เกิดในสวีเดนชนะ $ 923,786 และ $ 15,000 ที่นั่งสำหรับ Season XVIII WPT Tournament of Champions ที่นำเสนอโดย Baccarat Crystal

“ World Poker Tour เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จอีกครั้งและขอแสดงความยินดีกับ Christian Jeppsson ที่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ WPT Online Championship”

ทวีตนี้Jeppsson เอาชนะสนามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ WPT Main Tour ทำลายสถิติ 2,130 รายการ $ 3,200 buy-in, $ 5 ล้านรับประกัน WPT Online Main Event เป็นงาน World Poker Tour Main Tour ครั้งแรกที่จัดขึ้นทางออนไลน์โดยเฉพาะ เงินรางวัลรวมสุดท้ายของกิจกรรมมีมูลค่ารวม 6,390,000 ดอลลาร์และผู้เล่น 312 คนได้รับเงิน

ผู้เล่นที่มีชื่อเสียงที่วางเงินไว้ในรายการรวมถึง WPT Champion Darren Elias สี่สมัย, รายการแท็บสุดท้ายของ Season XVIII WPT Gardens Poker

Championship Chance Kornuth, Season VIII WPT Player of the Year Faraz Jaka และ Season XVII Baccarat Crystal WPT Tournament of Champions ผู้ชนะ Ole Schemion .

Jeppsson แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชัยชนะครั้งใหญ่ของเขาโดยกล่าวว่า “คุณรู้สึกว่าคุณชนะอะไรบางอย่างมากกว่าการแข่งขันกีฬาคุณมีอะดรีนาลีนที่สูบฉีดมากและจากนั้นคุณก็ชนะความรู้สึกนั้นฉันรู้สึกได้ว่า [เงิน] ยากมากที่จะเข้ามา .”

WPT Online Championship เป็นส่วนหนึ่งของ WPT Online Series ที่เก่าแก่ใน partypoker โดยซีรีส์จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม

กิจกรรม WPTDeepStacks ™ Online มูลค่า 1,050 ดอลลาร์รวมถึงการรับประกัน 3 ล้านดอลลาร์และได้รับการจัดอันดับให้เป็นงาน WPTDeepStacks ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีผู้ชนะจะได้รับการสวมมงกุฎในวันที่ 27 พฤษภาคม

“ World Poker Tour เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จอีกครั้งและขอแสดงความยินดีกับ Christian Jeppsson ที่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์

WPT Online Championship” Adam Pliska ซีอีโอของ World Poker Tour กล่าว “ WPT Online Series กำลังทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องและสนามที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 18 ฤดูกาลของ World Poker Tour เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความนิยมทั่วโลกของโป๊กเกอร์และเศรษฐกิจโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่คึกคัก”

Hermance Blum รองประธาน WPT Europe กล่าวเสริมว่า“ WPT ขอบคุณ partypoker สำหรับความร่วมมือและร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเขาในโอกาสสำคัญนี้ ขอแสดงความยินดีกับ Christian Jeppsson ผู้ที่เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นการแข่งขัน WPT Tournament of Champions ที่นำเสนอโดย Baccarat Crystal”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ World Poker Tour และ WPT Online Series โปรดไปที่ WPT.comเกี่ยวกับ World Poker Tour

World Poker Tour (WPT) เป็นชื่อชั้นนำในการเล่นเกมและความบันเทิงที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์โดยมีตราสินค้าอยู่ในทัวร์นาเมนต์ทางบกโทรทัศน์

ออนไลน์และมือถือ WPT เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านกีฬาโป๊กเกอร์ตั้งแต่ปี 2545 WPT จุดประกายความบูมของโป๊กเกอร์ทั่วโลกด้วยการสร้างรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมือนใครจากการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่มีเดิมพันสูง WPT ออกอากาศทั่วโลกในกว่า 150 ประเทศและดินแดนและกำลังผลิตซีซั่นที่ 18 ซึ่งออกอากาศทาง FOX

Sports Regional Networks ในสหรัฐอเมริกา Season XVIII ของ WPT ได้รับการสนับสนุนโดย ClubWPT.com ClubWPT.com เป็นเว็บไซต์สมาชิกออนไลน์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้การเข้าถึง WPT ภายในเช่นเดียวกับคลับโป๊กเกอร์ชิงโชคที่มีให้บริการใน 43 รัฐและเขตแดนทั่วสหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย

แคนาดาฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร WPT ยังมีส่วนร่วมในใบอนุญาตแบรนด์เชิงกลยุทธ์การเป็นหุ้นส่วนและโอกาสในการเป็นสปอนเซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ WPT.com WPT Enterprises Inc. เป็น บริษัท ในเครือของ Allied Esports Entertainment, Inc.เกี่ยวกับ Allied Esports Entertainment

Allied Esports Entertainment (NASDAQ: AESE) เป็น บริษัท ด้านความบันเทิงระดับโลกที่ทุ่มเทให้กับการมอบประสบการณ์สดที่เปลี่ยนแปลงได้เนื้อหาหลากหลายแพลตฟอร์มและบริการแบบโต้ตอบแก่ผู้ชมทั่วโลกผ่านการผสมผสานเชิงกลยุทธ์ของแบรนด์ความบันเทิงที่ทรงพลังสองแบรนด์: Allied

Esports และ World Poker Tour (WPT) Allied Esports Entertainment ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2019 เมื่อ Black Ridge Acquisition Corp. เสร็จสิ้นการรวมธุรกิจกับ Allied Esports และ WPT Enterprisesเกี่ยวกับ partypoker

partypoker.comเป็นหนึ่งในแบรนด์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่เก่าแก่ที่สุดได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้มากที่สุด partypoker.comเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2544 เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ ทุกๆวันผู้เล่นหลายพันคนเข้ามานั่งที่โต๊ะของเราเพื่อเพลิดเพลินกับเกมเงินสดเงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์

มากมายและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เข้าถึงได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บและดาวน์โหลดหรือบนมือถือด้วยแอป iOS และ Android ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสกับกิจกรรมปาร์ตี้โป๊กเกอร์ในชีวิตจริงผ่านการร่วมมือกับ Dusk Till Dawn Casino, Nottingham, Playground poker club, Montreal หรือที่สถานที่พันธมิตรอื่น ๆ ทั่วโลก

partypoker เป็นแบรนด์โป๊กเกอร์ชั้นนำของ GVC Holding PLC (LSE: GVC) บริษัท เกมออนไลน์ระดับโลก GVC Holdings PLC เป็นผู้ให้บริการเกมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั้งในตลาด b2c และ b2b GVC มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 4 ประเภทและแบรนด์หลัก ได้แก่ Betboo, Sportingbet, bwin,

partypoker, partycasino และ Foxy Bingo GVC เข้าซื้อกิจการ bwin.party digital entertainment plc เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่ม บริษัท มีสำนักงานใหญ่ในเกาะ Isle of Man และมีใบอนุญาตในออสเตรียเบลเยียมฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กเยอรมนี (Schleswig-Holstein) สเปนมอลตาเดนมาร์กสหราชอาณาจักร , แอฟริกาใต้และดัตช์แคริบเบียนข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและการประมาณการของฝ่ายบริหารของ บริษัท ณ วันที่แถลงการณ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงความไม่แน่นอนสมมติฐานและปัจจัยอื่น ๆ ที่ทราบและไม่ทราบสาเหตุที่อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงระดับของ กิจกรรมผลการดำเนินงานหรือความ

สำเร็จที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่แสดงออกหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรายได้และผลการดำเนินงานของแต่ละ บริษัท สภาพเศรษฐกิจทั่วไปแนวโน้มของอุตสาหกรรมกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่มีผลกระทบ

ต่อธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่การบริหารการเติบโตกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ บริษัท ผลของความพยายามในอนาคตและการพึ่งพาบุคลากรที่สำคัญและความสามารถในการรักษาบุคลากรที่สำคัญไว้ ขอเตือนผู้อ่านว่าอย่าพึ่งพิงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่ระบุไว้เท่านั้น ข้อความ

คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้นและไม่มี บริษัท ใดรับผิดชอบในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นยกเว้นตามที่กฎหมายกำหน© 2020 WPT Enterprises, Inc. สงวนลิขสิทธิ์WPT, World Poker Tour และ Spade Card Design เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WPT Enterprises, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Eldorado Resorts เปิดให้บริการคาสิโนในมิสซิสซิปปีสามแห่งอีกครั้งเวลา 10.00 น. CDT วันนี้21 พ.ค. 2563 08:30 น. เวลาออมแสงตะวันออRENO, Nev. – ( BUSINESS WIRE ) – Eldorado Resorts, Inc. (NASDAQ: ERI) (“ Eldorado”“ ERI” หรือ“ the Company”)

ประกาศว่าจะกลับมาดำเนินการที่ Isle of Capri Casino Hotel Lula , Lady Luck Casino Vicksburg และ Tropicana Casino Greenville เวลา 10.00 น. CDT วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020

“ ในขณะที่เรายังคงกลับมาดำเนินการในสถานที่ให้บริการของเราสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกในทีมและแขกยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา”

ทวีตนี้Eldorado กำลังดำเนินการตามข้อบังคับของ Mississippi Gaming Commission ที่ จำกัด จำนวนแขกไม่เกิน 50% ของจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดของที่พัก

“ ในขณะที่เรายังคงกลับมาดำเนินงานในสถานที่ให้บริการของเราสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกในทีมและแขกยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา” Anthony Carano ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Eldorado Resorts กล่าว “ เราประสบความสำเร็จในการเปิดที่พักในรัฐลุยเซียนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับแขกของเราในมิสซิสซิปปีอีกครั้งและเพื่อมอบประสบการณ์การบริการและการต้อนรับที่โดดเด่นให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในนามของ Eldorado

Eldorado ได้พัฒนารายการโปรโตคอลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ครอบคลุมซึ่งกำลังดำเนินการในหลุยเซียน่ามิสซิสซิปปีและตลาดเกมอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานเมื่อเปิดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.eldoradoresorts.comเกี่ยวกับ Eldorado Resorts, Inc.

Eldorado Resorts เป็น บริษัท บันเทิงคาสิโนชั้นนำที่เป็นเจ้าของและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ยี่สิบสามแห่งในสิบเอ็ดรัฐ ได้แก่ โคโลราโดฟลอริดาอิลลินอยส์อินเดียนาไอโอวาลุยเซียนามิสซิสซิปปีมิสซูรีเนวาดานิวเจอร์ซีย์และโอไฮโอ โดยรวมแล้วคุณสมบัติของ Eldorado มีเครื่องสล็อตประมาณ 23,900

เครื่อง VLT และ e-tables และเกมโต๊ะประมาณ 660 เกมและห้องพักในโรงแรมมากกว่า 11,300 ห้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.eldoradoresorts.comข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึง“ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับความคาดหวังผลการดำเนิน

งานในอนาคตและข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลในอดีต เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะใช้คำหรือวลีเช่น“ คาดการณ์”“ เชื่อ”“ โครงการ”“ แผน”“ ตั้งใจ”“ คาดหวัง”“ อาจ”“ อาจ”“ ประมาณการ”“ สามารถ”“ ควร”“ จะ”“ มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป” และรูปแบบของคำหรือการแสดงออกที่

คล้ายคลึงกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและอาจรวมถึงข้อความเกี่ยวกับ COVID-19 ระยะเวลาคาสิโนในหลุยเซียน่าทั้งสามแห่งจะยังคงปิดอยู่และ บริษัท จะต้องปิดคุณสมบัติอื่น ๆ หรือไม่ แม้ว่าความคาดหวังความเชื่อและการคาดการณ์ของเราจะแสดงออกมาโดยสุจริตและด้วยสิ่งที่เราเชื่อว่า

เป็นพื้นฐานที่สมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังความเชื่อและการคาดการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริง มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุไว้ในที่นี้ ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและปัจจัย

สำคัญอื่น ๆ ดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกระทบของ COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่แพร่หลายและความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ได้อธิบายไว้ในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562. ความเชื่อและการคาดการณ์นั้นแสดงออกโดย

สุจริตและด้วยสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานที่สมเหตุสมผลจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังความเชื่อและการคาดการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุไว้ในที่นี้ ความเสี่ยง

ความไม่แน่นอนและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกระทบของ COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่แพร่หลายและความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ได้อธิบายไว้ในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562. ความเชื่อและการ

คาดการณ์นั้นแสดงออกโดยสุจริตและด้วยสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานที่สมเหตุสมผลจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังความเชื่อและการคาดการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่

ระบุไว้ในที่นี้ ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกระทบของ COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่แพร่หลายและความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ได้อธิบายไว้ในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2562. มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุไว้ในที่นี้ ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกระทบของ COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่แพร่

หลายและความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ได้อธิบายไว้ในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562. มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุไว้ในที่นี้

ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกระทบของ COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่แพร่หลายและความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ได้อธิบายไว้ในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562.

ในแง่ของความเสี่ยงความไม่แน่นอนและสมมติฐานอื่น ๆ เหตุการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจไม่เกิดขึ้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้พูดเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้แม้ว่าจะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเราในภายหลังหรืออย่างอื่นก็ตามและเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ ซึ่งมีการแถลงยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

Take-Two Interactive Software, Inc. รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับปีงบประมาณ 2020
รายได้สุทธิของ GAAP เพิ่มขึ้น 16% เป็น 3.089 พันล้านดอลลาร์

รายได้สุทธิของ GAAP เพิ่มขึ้น 21% เป็น 3.54 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเงินสดสุทธิ GAAP มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 685.7 ล้านดอลลาร์กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ไม่ จำกัด การปรับปรุง (Non-GAAP) อยู่ที่ 615.4 ล้านดอลลาร์ยอดจองสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.990 พันล้านดอลลาร์

20 พ.ค. 2563 04:05 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก – ( บิสิเนสไวร์ ) – Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2020 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2020 และให้แนวโน้มเบื้องต้นสำหรับการเงิน ไตรมาสแรก 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

“ เกมเกือบทั้งหมดของเราทำผลงานได้ดีกว่าในไตรมาสที่สี่ ได้แก่ NBA 2K20, Grand Theft Auto Online และ Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 และเกมมือถือของ Social Point & rdquo;ทวีตนีข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2020

รายรับสุทธิของ GAAP เพิ่มขึ้น 41% เป็น 760.5 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 539.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณของปีที่แล้ว การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เกิดซ้ำ (ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและรวมถึงสกุลเงินเสมือนเนื้อหาเสริมและการซื้อในเกม) เพิ่มขึ้น 40% และคิดเป็น 54% ของรายได้สุทธิของ GAAP ทั้งหมด ผู้สนับสนุนรายได้สุทธิ GAAP รายใหญ่ที่สุดในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2020 ได้แก่NBA® 2K20และNBA 2K19 , Grand Theft Auto® OnlineและGrand Theft Auto V , Red Dead Redemption 2และRed Dead Online , Borderlands 3 , Sid Meier’s Civilization® VI , WWE ® SuperCardและWWE 2K20 Social เกมมือถือของ Point และ.

รายรับสุทธิ GAAP ที่ส่งมอบแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 54% เป็น 634.7 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 413.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณของปีที่แล้วและคิดเป็น 83% ของรายได้สุทธิของ GAAP ทั้งหมด ผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ที่สุดในการสร้างรายได้สุทธิ GAAP ที่ส่งมอบแบบดิจิทัลในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2020 ได้แก่Grand Theft Auto OnlineและGrand Theft Auto V , NBA 2K20และNBA 2K19 , Red Dead Redemption 2และRed Dead Online , Borderlands 3 , Sid Meier’s Civilization VI , Social จุดเกมมือถือและWWE SupercardและWWE 2K20

รายได้สุทธิของ GAAP เพิ่มขึ้น 116% เป็น 122.7 ล้านดอลลาร์หรือ 1.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเมื่อเทียบกับ 56.8 ล้านดอลลาร์หรือ 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ข้อมูลต่อไปนี้พร้อมกับการรายงานอัตราภาษีของฝ่ายบริหารที่ 17% จะถูกใช้ภายในโดยฝ่ายบริหารของ บริษัท และคณะกรรมการ บริษัท เพื่อปรับผลลัพธ์ทางการเงิน GAAP ของ บริษัท เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างช่วงเวลาและเพื่อให้เข้าใจถึงหลักของมันได้ดีขึ้น แนวโน้มธุรกิจและอนาคต:

ในการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานของฝ่ายบริหาร บริษัท ใช้จำนวนหุ้นปรับลดเต็มจำนวน 114.40 ล้านหุ้น

เมตริกการดำเนินงานไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ – การจองสุทธิ

การจองสุทธิหมายถึงจำนวนผลิตภัณฑ์และบริการสุทธิที่ขายแบบดิจิทัลหรือขายในทางกายภาพในช่วงเวลานั้นและรวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสินค้าโฆษณาในเกมคู่มือกลยุทธ์และสิ่งจูงใจสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา

ยอดจองสุทธิเพิ่มขึ้น 49% เป็น 729.4 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 488.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณของปีที่แล้ว ยอดจองสุทธิจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นประจำเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบเป็นรายปีและคิดเป็น 61% ของยอดจองสุทธิทั้งหมด ผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในการจองทางเน็ต ได้แก่Grand Theft Auto OnlineและGrand Theft Auto V , NBA 2K20 , Red Dead Redemption 2และRed Dead Online , Borderlands 3 , Sid Meier’s Civilization VI , เกมมือถือของ Social Point และWWE SuperCardและWWE 2K202K20

แคตตาล็อกคิดเป็นมูลค่าการจองสุทธิ 432.1 ล้านดอลลาร์นำโดยGrand Theft Auto , Red Dead Redemption , Sid Meier’s Civilizationและข้อเสนอทางมือถือของ Social Point

ยอดจองสุทธิที่ส่งมอบแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 60% เป็น 672.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 419.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณของปีที่แล้วและคิดเป็น 92% ของยอดจองสุทธิทั้งหมด ผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในการจองสุทธิที่ส่งมอบแบบดิจิทัลในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2020 ได้แก่Grand Theft

Auto OnlineและGrand Theft Auto V , NBA 2K20 , Red Dead Redemption 2และRed Dead Online , Borderlands 3 , Sid Meier’s Civilization VI , เกมมือถือของ Social Point, และWWE SupercardและWWE 2K20ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายรับสุทธิของ GAAP เพิ่มขึ้น 16% เป็น 3.089 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 2.668 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2019 การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นประจำเพิ่มขึ้น 29% และคิดเป็น 45% ของรายได้สุทธิของ GAAP ทั้งหมด ผู้สนับสนุนรายได้สุทธิ GAAP รายใหญ่ที่สุดในปีงบประมาณ 2020 ได้แก่NBA

2K20และNBA คาสิโนออนไลน์ 2K19 , Grand Theft Auto OnlineและGrand Theft Auto V , Red Dead Redemption 2และRed Dead Online, Borderlands 3 , The Outer Worlds , WWE SuperCardและWWE 2K20เกมมือถือของ Social Point และSid Meier’s Civilization VIVI

รายรับสุทธิ GAAP ที่ส่งมอบแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 41% เป็น 2.379 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 1.682 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2019 และคิดเป็น 77% ของรายได้สุทธิ GAAP ทั้งหมด ผู้ให้ข้อมูลรายได้สุทธิ GAAP ที่ส่งมอบแบบดิจิทัลมากที่สุดในปีงบประมาณ 2020 ได้แก่NBA 2K20และNBA 2K19 , Grand

Theft Auto OnlineและGrand Theft Auto V , Red Dead Redemption 2 และ Red Dead Online , Borderlands 3 , The Outer Worlds , Sid Meier’s Civilization VI , เกมมือถือของ Social Point และWWE SuperCardและWWE 2K202K20

รายได้สุทธิของ GAAP เพิ่มขึ้น 21% เป็น 404.5 ล้านดอลลาร์หรือ 3.54 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเมื่อเทียบกับ 333.8 ล้านดอลลาร์หรือ 2.90 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปีงบประมาณ 2019เงินสดสุทธิของ GAAP ที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 685.7 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 843.5 ล้านดอลลาร์ใน

ปีงบประมาณ 2019 GClub คาสิโนออนไลน์ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ไม่ จำกัด การปรับปรุง (Non-GAAP) ซึ่งกำหนดเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานของ GAAP ซึ่งปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ถูก จำกัด อยู่ที่ 615.4 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 715.5 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ“ Non-GAAP Financial Measure” ด้านล่าง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 2.002 พันล้านดอลลาร์